Nationella veterandagen den 27 april

På nationella veterandagen ordnas kransnedläggning vid hjältegraven på Näsebacken. 

Närvarnade är stadsdirektör Jukka-Pekka Ujola, församlingspastor Tuija Wilman och kantor Kerstin Busk.


P.g.a. corona ordnas ingen kaffeservering på undervisningsrestaurangen Iris, Alexandersgatan 20.