VID LIVETS GRÄNS
Söndag 23.2 kl. 16

En livsbejakande föreställning om möten, bemötande ochmusikens kraft vid en sjukhusavdelning. På scenen sjukhusmusiker Anna Brummer och skådespelare Helena Ryti.
Teservering till en frivillig avgift för Gemensamt Ansvar.
Evenemanget går av stapeln i Stora salen i svenska församlingshemmet, Runebergsgatan 24.

Den här länken går till Insamlingen Gemensamt Ansvars sida https://www.yhteisvastuu.fi/sv/ .

Skrattande och spelande damer, två stycken.