logo

I GLÄDJE OCH SORG

KONFIRMATION

nattvard
Konfirmationen är avslutningen på skriftskolan. Ordet betyder bekräftelse. Konfirmanderna bekräftar sin kristna tro till vilken de har döpts och sin vilja att leva som kristna. Efter konfirmationen har man rätt att självständigt delta i nattvarden.

Konfirmation krävs också för att kunna stå fadder vid dop. Redan år 2010 får den som är konfirmerad och fylldt 16 år rösta i val av församlingens förtroendevalda. Vid uppnådd myndighetsålder (18 år) får man också ställa upp som kandidat i församlingsval. Den sänkta rösträttsåldern gäller inte kyrkoherdeval.

För att kunna bli konfirmerad skall man vara döpt, medlem i kyrkan och ha fått undervisning i skriftskola. Anmälan till församlingens skriftskolor för ungdomar sker i allmänhet i september. Läs mera om församlingens skriftskola eller ring till församlingens ungdomsvåning.

Konfirmationen förrättas i samband med högmässan i domkyrkan eller vid en konfirmationsmässa. Vid konfirmationen välsignas de unga med handpåläggning och församlingen ber för dem. Konfirmandernas faddrar deltar i välsignelsen.

KONFIRAMTIONER I DOMKYRKAN 2017
MÅ 17.4 KL. 12 Konfirmations av dagskriftskolan
LÖ 17.6 KL. 11 Konfirmation Houtskär 1A
SÖ 18.6 KL. 12 Konfirmation av Houtskär 1B
LÖ 1.7 KL. 11 Konfirmation Houtskär 2A
SÖ 2.7 KL. 12 Konfirmation av Houtskär 2B
LÖ 15.7 KL. 11 Konfirmation Pellinge 1A
SÖ 16.7 KL. 12 Konfirmation av Pellinge 1B
LÖ 22.7 KL. 11 Konfirmation av Pellinge 2B
SÖ 23.7 KL. 12 Konfirmation av Pellinge 2B
SÖ 13.8 KL. 12 Konfirmation av Houtskär 3

 

 

till början