logo

I GLÄDJE OCH SORG

ÖVRIGA FÖRRÄTTNINGAR

övriga förrättningar

 

Utöver dop, vigsel och jordfästning finns det andra förrättningar och välsignelseakter. Här nämns endast några, som kan vara av mera allmänt intresse.

Upptagande i kyrkans gemenskap
En person som vill inträda i församlingen blir efter undervisning och dop upptagen i kyrkans gemenskap. Om personen redan tidigare blivit döpt, gått i skriftskola och blivit konfirmerad, brukar det räcka med ett samtal med kyrkoherden.

Andakt vid gravläggning
I förrättningshandboken finns en ordning för andakt som är avsedd att användas då gravläggning sker på annan ort än där jordfästningen ägt rum. Samma ordning kan användas vid nedläggning av urna. Andakten kan ledas av präst eller annan kristen.

Välsignelse av hem
När man flyttar in i ett nytt hem kan man välsigna hemmet. Välsignelsen kan ledas av en präst eller t.ex. någon av familjemedlemmarna. Välsignelse av hem kan även kombineras med t.ex. dop.

Bikt
I den enskilda bikten kan man bekänna sin skuld eller någon särskild synd och få avlösning. Bikten kan tas emot av en präst, en församlingsanställd eller en församlingsmedlem. Präst och lektor har lagstadgad tystnadsplikt (KL 5:2, 6:12). Också andra mottagare av bikt bör respektera tystnadsplikten (KL 6:3). Bikten tas emot i en kyrka eller på annan lämplig plats. Den bör alltid innehålla syndabekännelse och avlösning. Ett själavårdande samtal kan föras i anslutning till bikten.

 

till början