logo

I GLÄDJE OCH SORG

VIGSEL

ändrad viselbild

Går ni i giftastankar? I så fall vill vi gratulera. Innan man gifter sig skall man genomgå så kallad hindersprövning. Det innebär att man reder ut om det finns något hinder för äktenskapet. Hindersprövningen kan göras på pastorskansliet i någonderas församling eller hos magistraten. Enligt lagen skall prövningen ta sju dagar. Då hindersprövningen skett utfärdas ett intyg på att allt är i ordning. Intyget är i kraft fyra månader.

För att vigsel skall kunna förrättas i den evangelisk-lutherska kyrkan bör åtminstone den ena parten vara medlem i den evangelisk-lutherska kyrkan och ha fått konfirmationsundervisning och den andra skall tillhöra något annat kristet samfund, som har vigselrätt i Finland.

Kan kyrklig vigsel inte förrättas, skall äktenskapet ingås genom borgerlig vigsel. Därefter kan, om så önskas, en kyrklig välsignelse av äktenskapet ske. Välsignelsen påminner till sin struktur om en kyrklig vigsel.

Det är att märka att uttrycket ”kyrklig vigsel” innebär att det är en präst som viger (till skillnad från en borgerlig, ”civil”, vigsel). Vigselplatsen kan däremot vara en kyrka, ett kapell, hemmet, trädgården eller något annat lämpligt ställe. Kom överens om saken med prästen. Minst två vittnen skall vara närvarande vid vigseln.

Vigselkyrka, präst och kantor kan reserveras genom pastorskansliet.  Utsocknes får börja reservera vigsel för sommarmånaderna 2019 från och med 15 januari 2019. Denna begränsning gäller inte de övriga månaderna.

Före vigseln tar prästen kontakt med paret och går igenom ordningen för vigseln. Med prästen kan man också diskutera vigselmusiken, men det är ofta bäst att komma överens om musiken direkt med kantorn.

Före vigseln skall prästen informeras om val av släktnamn. Makarna kan båda behålla sina släktnamn eller välja att som gemensamt släktnamn anta det släktnamn som någondera hade som ogift. Den av makarna vars släktnamn ändras, kan framför det gemensamma släktnamnet använda det släktnamn som hon/han hade som antingen ogift eller vid äktenskapets ingående.

Kan du kasta ris?

Du kan kasta ris vid Borgå domkyrka. Sopbubblor är också ett vackert och miljövänligare alternativ till ris på sommaren.
Man får inte strö t.ex. rosenblad inne i domkyrkan.

Vilken typ av musik kan du välja till vigseln?

Det är bra att diskutera musiken med kantorn. Vid valet av vigselmusiken bör tänka på att den passar till en kristen vigsel.

 

till början