Vigsel

Går ni i giftastankar? I så fall vill vi gratulera. Innan man gifter sig skall man genomgå så kallad hindersprövning. Det innebär att man reder ut om det finns något hinder för äktenskapet. Hindersprövningen kan göras elektroniskt, på pastorskansliet i någonderas församling eller hos magistraten. Intyget är i kraft fyra månader.

För att vigsel skall kunna förrättas i den evangelisk-lutherska kyrkan bör åtminstone den ena parten vara medlem i den evangelisk-lutherska kyrkan och ha fått konfirmationsundervisning och den andra skall tillhöra något annat kristet samfund.

Kan kyrklig vigsel inte förrättas, skall äktenskapet ingås genom borgerlig vigsel. Därefter kan, om så önskas, en kyrklig välsignelse av äktenskapet ske. Välsignelsen påminner till sin struktur om en kyrklig vigsel.

Vigselplatsen kan vara en kyrka, ett kapell, hemmet, trädgården eller något annat lämpligt ställe. Kom överens om saken med prästen. Minst två vittnen skall vara närvarande vid vigseln.

Reservering av vigsel

  • Församlingens egna medlemmar och borgåbor kan reservera vigsel i domkyrkan två år i förväg från och med den 1 april. 

  • Utsocknes kan reservera vigsel från och med den 15 januari för månaderna maj-augusti samma år man önskar viga sig. Denna begränsning gäller inte de övriga månaderna.

Av utsocknes och borgåbor som inte hör till någondera av de evangelisk-lutherska församlingarna i Borgå debiteras en avgift på
440 euro för vigsel i domkyrkan
320 euro för vigsel i Lilla kyrkan
200 euro för vigsel i Mariagården
150 euro för vigsel i Lundagatans kapell
 

Före vigseln tar prästen kontakt med paret och går igenom ordningen för vigseln. Med prästen kan man också diskutera vigselmusiken, men det är ofta bäst att komma överens om musiken direkt med kantorn.

 

Kan du kasta ris?

Du kan kasta ris vid Borgå domkyrka. Såpbubblor är också ett vackert och miljövänligare alternativ till ris på sommaren.
Man får inte strö rosenblad eller konfetti.

 

Lite nervöst både i huvudrollerna och som gäst. Hur var det nu igen man skulle göra?

Lä som hur vigseln går till

Före bröllopet träffar man vanligen vigselprästen och kommer överens om arrangemangen. Man blir bekant med prästen, talar om äktenskap och kärlek.

Läs om vigselsamtal

Vigsel i domkyrkan. Ett brudpar vid altaret.

För att kunna gifta er begär ni hindersprövning. Sen blir det lysning i kyrkan.

Läs om hur hindersprövning går till

I inbjudan står till exempel vilka som gifter sig, var det händer, och när.

Läs om bröllopsinbjudan och klädsel

Kanske du ännu funderar över något. Kolla då här.

Läs vanliga frågor om bröllop

Ett samkönat par som vigts borgerligt kan ordna en bönestund med en präst.

Läs om hur bön för samkönat äktenskap går till

Om man har gift sig borgerligt (civilt) eller i en annan kristen kyrka kan äktenskapet välsignas i en kyrka.

Läs om välsignelse av äktenskap