Jordfästning

Vid jordfästningen följer man den avlidna på hans/hennes sista färd. Detta skall ske under bön och sång i förlitan på Guds ord. Jordfästningen vill ge de anhöriga stöd, tröst och hopp. Tron på uppståndelsen och nytt liv finns med i sorgen.

När någon har avlidit kan man själv sköta en del av arrangemangen. Begravningskapellet, präst och kantor reserveras via

pastorskansliet,  tel. (019) 661 1223.
Gravplatsen reserveras via  Byrån för gravärenden tel. (019) 661 1203.

Begravningsbyrån erbjuder all tänkbar hjälp med de praktiska arrangemangen kring begravningen.

Före begravningen tar prästen kontakt med de anhöriga för samtal. Ofta kommer prästen på hembesök. Prästens funktion är att stödja och hjälpa. Av prästen kan man få råd om jordfästningens musik och psalmer. Vid speciella önskemål om musik kan man gärna vända sig till kantorn.

I gudstjänsten på söndagen läser man upp namnen på dem som jordfästs under veckan. Man ber för de avlidna och för deras anhöriga. Ett böneljus tänds för var och en. Vill någon av de anhöriga själv tända ljuset är det bara att ta kontakt med prästen eller komma till sakristian före högmässan.

En minneslista för de anhöriga kan se ut så här:

  • reservera präst, tid och plats för jordfästningen samt gravplats via församlingen eller
  • kontakta begravningsbyrån
  • planera jordfästningen; träffa prästen, välj musik och psalmer och gör eventuellt programblad planera minnesstunden; plats, servering, program, fotografi av den avlidna
  • dödsannons, eventuell inbjudan till begravningen
  • blommor
  • sorgflaggning
  • efter begravningen: bouppteckning

Olika begravningssätt hittar du på sidan Begravningssätt

Efter jordfästningen brukar man hålla en minnesstund. Man samlas för att minnas den avlida.

Läs om minnesstunden

När någon har dött kan de anhöriga begära att man ringer i kyrkklockorna för den avlidna. Det här kallas själaringning.

Såhär går själaringning till

Söndagen efter begravningen nämner man den avlidnas namn i gudstjänsten.

Läs om tacksägelsen

kista med blommor.
kista med en präst som står i kistans huvudända.

Vanligtvis jordfästs den avlidna av en präst från den egna församlingen. De anhöriga kan också tala med en präst från en annan församling.

Läs om de anhörigas uppgifter

Kanske du ännu funderar över något? Kolla då här.

Läs vanliga frågor om begravning

Före begravningen träffar de anhöriga prästen. De blir bekanta och samtalar om den avlidna och om jordfästningen.

Läs om samtal med prästen

Alla som bor på en ort har rätt till en gravplats där.

Läs om gravplats

YouTube-video