logo

DIAKONI

VERKSAMHET

Sorgbearbetningskurs i Borgå

Att känna sorg när man är med om en förlust är normalt och naturligt. Däremot saknar de flesta kunskap om hur man genomför ett sorgearbete. Sörjande får ofta höra välmenande men missriktade kommentarer som ”Det blir snart bättre”, ”Var stark för barnens skull” och ”Livet går vidare”. En vanlig missuppfattning är att sorg är en automatisk process som sker i stadier eller faser, vilket med tiden ger läkning. Tid behövs för läkning, men det är vad man fyller tiden med som avgör om man får läkning eller inte. Bristande kunskap om sorgbearbetning är den största orsaken till att sorgen förblir obearbetad.

Under våren ordnas en kurs i sorgbearbetning enligt en metod av John W James och Russell Friedman. Kursen följer ett bestämt program som man kan bekanta sig med i boken Sorgbearbetning. Metoden är strukturerad och rationell och passar för alla. Kursen ger dig tillgång till en konkret metod för att bearbeta din sorg och smärta, oavsett vad som orsakat den. Du får kunskap om och verktyg för hur du på ett bestående sätt kan bearbeta och förlösa din sorg.

Kursen ordnas i Café Ankaret, Runebergsgatan 24. ingång från gården. Kursen börjar 5.2 – 26.3 kl. 18-20.
Certifierade handledare är Ulrika Lindholm-Nenonen och Marina Smeds. Anmälningar tas emot senast 31.1 per epost till ulrika.lindholm-nenonen@evl.fi eller sms till 040 -747 2232.

 

 

 

till början