logo

DIAKONI

EKONOMISKT STÖD

Är det svårt att hantera vardagen och få pengarna att räcka till? Har du problem med överskuldsättning? Diakoniarbetarna kan hjälpa dig med praktiska råd och i kontakten med myndigheter. Tillsammans försöker vi hitta utvägar ur problemsituationen.

Du kan också be om ekonomiskt stöd i liten skala från församlingen. Diakoniarbetarna berättar gärna mera om vilka möjligheter det finns.

till början