logo

HJÄLP & STÖD

SAMTALSTJÄNST

Jourpräst finns tillgänglig varje vardag kl. 9-13
Önskar du träffa eller samtala med jourprästen ring tel. 019-661 1222. tisdag till fredag. Församlingens präst är anträffbar per telefon eller för en träff inom max en och en halv timme. Platsen är Pastorskansliet, Lundagatan 5.

KYRKANS SAMTALSTJÄNST

Om du har bekymmer som du vill prata med någon om ring till samtalstjänstens telefonjour varje kväll mellan kl. 20 och 24 på numret 0400 22 11 90

KYRKANS CHATT

samtalstjanst300x250

Chatten är öppen varje kväll kl. 20 och däremellan kan man skicka privata meddelanden via kyrkans nättjänst. Läs mer om chatten och Fråga Prästen!
Som chattdejourer fungerar kyrkans anställda och frivilliga som fått utbildning för uppgiften. På chatten förs diskussionerna i enrum och du förblir anonym för dejouren. Chatten är skyddad och ingen information sparas. Chattdejourerna har absolut tystnadsplikt i enlighet med Finlands lag.
Om alla dejourer är upptagna kan du också skicka privata meddelanden till
Kyrkans samtalstjänsts nätjour eller till Fråga prästen.

 

STÖDTELEFON för närstående till missbrukare

Du kan ringa måndagar och torsdagar kl. 9-12 och 13-16 på numret 050 313 9926 om du vill tala med någon om dina upplevelser eller om det är något du vill fråga. När någon har problem med alkohol, droger, spelande eller annat missbruk påverkar det ofta även närstående. Vår uppgift är att lyssna och ge dig stöd. Vi som tar emot ditt samtal är vana att möta människor i kris eller i svåra livssituationer. Vi har tystnadsplikt och du får vara anonym.

 
till början