logo

HJÄLP & STÖD

SORG & SJÄLAVÅRD

Församlingens präster och diakoniarbetare finns till för er i sorgen. Meddela prästen eller kontakta en diakoniarbetare när du känner att du behöver stöd.
För samtal med en präst finns jourpräst till handa måndag till fredag mellan kl. 9-13 på telefonnummer 019-661 1222.

Diakonimottagningen i centrum, Runebergsgatan 24, är öppen mellan kl. 10-11, måndag till onsdag. Tider utöver detta med tidsbeställning.
Diakonimottagning i Mariagården  enligt tidsbeställning. Ring och boka en tid till den diakoniarbetare du önskar besöka.

Församlingens diakoniarbetare är
Åsa Erikssom tel. 040 589 0354
Ulrika Lindholm-Nenonen tel. 040 747 2232
Irina Lemberg  tel. 040 512 5082

Sorgbearbetningskurs i Borgå tisdagar 4.9-9.10

Under sex tisdagar i höst ordnas en kurs i sorgbearbetning enligt en metod av John W James & Russell Friedman. Kursen följer ett bestämt program som man kan bekanta sig med i boken Sorgbearbetning. Metoden är strukturerad och rationell och passar för alla.
Kursen ger dig tillgång till en konkret metod för att bearbeta din sorg och smärta – oavsett vad som orsakat den.

Läker tiden alla sår?
Att känna sorg när man är med om en förlust är normalt och naturligt. Däremot saknar de flesta kunskap om hur man genomför ett sorgearbete. Sörjande får ofta höra välmenande men missriktade kommentarer som ”Det blir snart bättre”, ”Var stark för barnens skull” och ”Livet går vidare”. En vanlig missuppfattning är att sorg är en automatisk process som sker i stadier eller faser, vilket med tiden ger läkning. Tid behövs för läkning, men det är vad man fyller tiden med som avgör om man får läkning eller inte. Bristande kunskap om sorgbearbetning är den enskilt största orsaken till att sorgen förblir obearbetad. Kursen ger dig kunskap och verktyg om hur du på ett bestående sätt kan bearbeta och förlösa din sorg.

Kursen ordnas i Café Ankaret, Runebergsgatan 24. Ingång från gården följande tisdagar 4.9, 11.9, 18.9, 25.9, 2.10 och 9.10 kl. 18-20.
Certifierade handledare är Ulrika Lindholm-Nenonen och Marina Smeds. Anmälningar tas emot per epost till ulrika.lindholm-nenonen@evl.fi  eller med  sms  040 -747 2232.

paivystajaksi-nalle

Kyrkans samtalshjälp är till för dig som behöver ett lyssnande öra
tel.0400 22 11 90. De jourhavande är utbildade frivilliga eller kyrkligt anställda med tystnadsplikt.

till början