logo

HJÄLP & STÖD

SORG & SJÄLAVÅRD

Församlingens präster och diakoniarbetare finns till för er i sorgen. Meddela prästen eller kontakta en diakoniarbetare när du känner att du behöver stöd.
För samtal med en präst finns jourpräst till handa måndag till fredag mellan kl. 9-13 på telefonnummer 019-661 1222.

Diakonimottagningen i centrum, Runebergsgatan 24, är öppen mellan kl. 10-11, måndag till onsdag. Tider utöver detta med tidsbeställning.
Diakonimottagning i Mariagården  enligt tidsbeställning. Ring och boka en tid till den diakoniarbetare du önskar besöka.

Församlingens diakoniarbetare är
Åsa Erikssom tel. 040 589 0354
Ulrika Lindholm-Nenonen tel. 040 747 2232
Irina Lemberg  tel. 040 512 5082

paivystajaksi-nalle

Kyrkans samtalshjälp är till för dig som behöver ett lyssnande öra
tel.0400 22 11 90. De jourhavande är utbildade frivilliga eller kyrkligt anställda med tystnadsplikt.

till början