logo

ADMINISTRATION

De invalda i församlingsvalet

Gemensamma kyrkofullmäktige för åren 2019 – 2022

Invalda
         
Bäcklund Stig
164 röster
Karlsson Karin
132 röster / Ny
Uddström  Marina
131 röster
Grönroos Nicolina
112 röster / Ny
 Ahlfors Andreas
106 röster / Ny
         
Ahlnäs Benita
94 röster
Henricson Marcus
94 röster
Wahrman Linda
76 röster / Ny
Eriksson Charlotta
75 röster / Ny
 Björkbacka Marit
74 röster
         
Lampenius Simon
73 röster / Ny
Blomqvist Ove
69 röster
Blomqvist Torbjörn
66 röster / Ny
Lemberg Henrika
58 röster / Ny
von Schoultz Martin
40 röster
Suppleanter
         
Forsblom Annette
29 röster
Hansen Annette
25 röster / Ny
Karlsson Hanna
22 röster
Aminoff Carl-Gustaf
17 röster
Metso Kim
15 röster
     
Smouni Zacharias
15 röster / Ny
Bärlund Börje
14 röster
Schalin Johan
13 röster / Ny

Församlingsrådet för åren 2019 – 2022

 Invalda
         
Karlsson Karin
145 röster / Ny
Bäcklund Stig
138 röster
Vikström Stefan
127 röster
Uddström Marina
124 röster
Henning-Lindblom Anna
113 röster
         
Grönroos Nicolina
97 röster / Ny
Ahlfors Andreas
94 röster / Ny
Ahlnäs Benita
94 röster
Wahrman Linda
72 röster / Ny
Henricson Marcus
71 röster
       
Eriksson Charlotta
69 röster / Ny
Blomqvist Ove
68 röster
Björkbacka Marit
63 röster
Lemberg Henrika
55 röster / Ny
 Suppleanter
         
Mikael Kokkola
32 röster / Ny
von Schoultz Martin
31 röster
Lindholm Mikael
24 röster / Ny
Forsblom Annette
23 röster
Bärlund Börje
17 röster
Hansen Annette
17 röster / Ny
Karlsson Hanna
16 röster
Smouni  Zacharias
14 röster / Ny
Metso Kim
12 röster

 

Mera om valresultatet hittar du på  www.forsamlingsvalet.fi

 

till början