logo

ADMINISTRATION

De invalda i församlingsvalet

Gemensamma kyrkofullmäktige för åren 2019 – 2022

Invalda
         
Bäcklund Stig Karlsson Karin Uddström  Marina Grönroos Nicolina  Ahlfors Andreas
         
Ahlnäs Benita Henricson Marcus Wahrman Linda Savin Charlotta  Björkbacka Marit
         
Lampenius Simon Ove Blomqvist Blomqvist Torbjörn Lemberg Henrika von Scholtz Martin
Suppleanter
         
Forsblom Annette Hansen Annette Karlsson Hanna Aminoff Carl-Gustaf Metso Kim
     
Smouni Zacharias Bärlund Börje Schalin Johan

Församlingsrådet för åren 2019 – 2022

 Invalda
         
Karlsson Karin Bäcklund Stig Vikström Stefan Uddström Marina Henning-Lindblom Anna
         
Grönroos Nicolina Ahlfors Andreas Ahlnäs Benita Wahrman Linda Henricsson Marcus
       
Savin Charlotta Blomqvist Ove Björkbacka Marit Lemberg Henrika
 Suppleanter
         
Mikael Kokkola
von Schoultz Martin
Lindholm Mikael
Forsblom Annette
Bärlund Börje
Hansen Annette

 

Karlsson Hanna

 

Smouni  Zacharias

 

Metso Kim

 

 

Mera om valresultatet hittar du på  www.forsamlingsvalet.fi

 

till början