logo

ADMINISTRATION

Församlingsrådet 2019 - 2022

 
         
Andreas Ahlfors
andreas.ahlfors@
porvoo.fi
Benita Ahlnäs
benita.ahlnas
@
hotmail.com
040-837 3474
Marit Björkbacka
marit.bjorkbacka
@elisanet.fi

040-594 7080
Ove Blomqvist
ove.blomgvist
@
pp.inet.fi
0400-806 854
Stig Bäcklund
stig.backlund
@
pp2.inet.fi
050-463 8795
         
Nicolina Grönroos
nicolina.gronroos
@gmail.com

040-715 6353
Anna Henning-Lindblom
anna.henning@
helsinki.fi
Marcus Henricson
marcus@
henricson.fi
050-696 11
Karin Karlsson
karin.mariann@
gmail.com
040-766 9255
Henrika Lemberg
henrika.lemberg
@gmail.com 
         
Charlotta Savin
eriksson.charlotta
@gmail.com

040-727 4683
Marina Uddström
marina.uddstrom
@gmail.com
Stefan Vikström
stefan.vikstrom
@
sulo.fi
040-566 5183
Linda Wahrman
linda.wahrman
@gmail.com

040-771 6133
 Ersättare
Mikael Kokkola
mjkokkola@
gmail.com
0400-901 193 
Martin von Schoultz
mvonschoultz
@gmail.com

040-900 5500 
Mikael Lindholm
  lindholm.mikael
@edu.porvoo.fi

040-195 0172 
Annette Forsblom
annette.forsblom
@pp.inet.fi

040-813 9194 
Börje Bärlund
0400-655 494
       
Annette Hansen Hanna Kalsson Zacharias Smouni Kim Metso
kim.metso@it-metso
0400-102 530
till början