logo

ADMINISTRATION

FÖRSAMLINGSRÅDET

Administration

Borgå svenska domkyrkoförsamling omfattar Borgå stad d.v.s. 664 kvadratkilometer och antalet medlemmar 1.1.2019 var 12 550.
Till Församlingsrådets uppgifter hör att allmänt leda församlingens verksamhet, främja församlingens andliga liv, besluta om de budgetmedel som anvisats församlingen i samfällighetens budget och även i övrigt verka för ett fullföljande av församlingens uppgifter.
Församlingsrådet sammanträder en gång i månaden. Församlingsrådet består av 14 medlemmar och med kyrkoherden Mats Lindgård som ordförande.
Till vice ordförande för åren 2019-2020 valdes Anna Henning-Lindblom.

Medlemmar:
Ahlfors Andreas, Ahlnäs Benita, Björkbacka Marit, Blomqvist Ove, Bäcklund Stig,  Grönroos Nicolina, Henning-Lindblom Anna, Henricson Marcus, Karlsson Karin, Lemberg Henrika, Savin Charlotta, Uddström Marina, Vikström Stefan och Wahrman Linda.

Ersättare:
Kokkola Mikael; von Schoultz Martin, Lindholm Mikael, Forsblom Annette, Bärlund Börje, Hansen Annette, Karlsson Hanna, Smouni Zacharias, Metso Kim

Det finns tre direktioner som är underställda församlingsrådet och behandlar de ärenden som hör till deras ansvarsområde.
Direktionerna har ännu inte valda för åren 2019-2022

DIREKTIONEN FÖR GUDSTJÄNSTLIV

 Ordinarie  Ersättare
 Maria Björkgren-Vikström, ordförande  Gunnar Grönblom
 Clas Abrahamsson  Pia Fagerholm-Mård
 Gunvor Flykt  Catarina von Schoultz
 Linnea Ekstrand  Stina Särkkä
 Ingmar Sigfrids  David Rosendahl
 Tommy Mård  Ulrika Rosendahl
 Henry Virtanen  Jan Andersson


DIREKTIONEN FÖR KRISTEN FOSTRAN

 Ordinarie  Ersättare
 Michaela Lepistö, ordförande  Annette Forsblom
 Hanna Karlsson  Benita Johansson
 Andreas Ahlfors  Kajsa Karlsson
 Maria Ahlberg  Kjell Lönnqvist
 Charlotta Eriksson  Dan Krogars
 Lars Fridefors  Krister Vikström
 Mikael Hiltunen  Gerd Adolfsson


DIREKTIONEN FÖR DIAKONI, MISSION OCH VUXENARBETET

 Ordinarie  Ersättare
 Sixten Ekstrand, ordförande  Stina Lähde
 Hanna Karlsson  Martin von Shoultz
 Kim Metso  Carl-Gustaf Aminoff
 Åke Lindstedt  Mikael Kokkola
 Birgitta Lindén  Mikaela Strömberg-Schalin
 Daniela Spring  Kristina Rosenström
 Marit Björkbacka  Marianne Bagge

 

Borgå kyrkliga samfällighet består av två församlingar, Borgå svenska domkyrkoförsamling och Borgå finska församling, i fullständig ekonomisk gemenskap. Förvaltningsdirektör är Sari Mankinen.
Gemensamma kyrkofullmäktige är högsta beslutande organ i samfälligheten. Det väljs vart fjärde år genom direkta val. Av sammanlagt 41 ledamöter representerar följande 15 ledamöter den svenska församlingen:
Gemensamma kyrkorådet är ett beredande och verkställande organ till fullmäktige.
Det finns tre direktioner som är valda av fullmäktige och underställda gemensamma kyrkorådet. De behandlar ärenden som hör till deras ansvarsområde.
Direktionen för familjerådgivningscentralen
Fastighets- och gravgårdsdirektionen
Direktionen för sjukhussjälavården
Länk till samfälligheten

till början