logo

ADMINISTRATION

FÖRSAMLINGSRÅDET

Administration

Borgå svenska domkyrkoförsamling omfattar Borgå stad d.v.s. 664 kvadratkilometer och antalet medlemmar 1.1.2018 var 12 757.
Till Församlingsrådets uppgifter hör att allmänt leda församlingens verksamhet, främja församlingens andliga liv, besluta om de budgetmedel som anvisats församlingen i samfällighetens budget och även i övrigt verka för ett fullföljande av församlingens uppgifter.
Församlingsrådet sammanträder en gång i månaden. Församlingsrådet består av 14 medlemmar och med kyrkoherden Mats Lindgård som ordförande. Anita Virtanen är vald till vice ordförande.

Medlemmar:
Benita Ahlnäs, Marit Björkbacka, Ove Blomqvist, Stig Bäcklund, Ole Ekstam, Annette Forsblom, Anna Henning-Lindblom, Marcus Henricson, Ingolf Lindén, Denice Sjöström, Ida-Maria Sola, Marina Uddström, Stefan Vikström och Anita Virtanen.

Ersättare:
Stina Lähde, Mikael Hiltunen, Martin von Schoultz, Carl-Gustaf Aminoff, Hanna Karlsson, Timo Rajakaltio, Börje Bärlund, Kim Metso, Ninna Kuklová

Det finns tre direktioner som är underställda församlingsrådet och behandlar de ärenden som hör till deras ansvarsområde.

DIREKTIONEN FÖR GUDSTJÄNSTLIV

 Ordinarie  Ersättare
 Maria Björkgren-Vikström, ordförande  Gunnar Grönblom
 Clas Abrahamsson  Pia Fagerholm-Mård
 Gunvor Flykt  Catarina von Schoultz
 Linnea Ekstrand  Stina Särkkä
 Ingmar Sigfrids  David Rosendahl
 Tommy Mård  Ulrika Rosendahl
 Henry Virtanen  Jan Andersson


DIREKTIONEN FÖR KRISTEN FOSTRAN

 Ordinarie  Ersättare
 Michaela Lepistö, ordförande  Annette Forsblom
 Hanna Karlsson  Benita Johansson
 Andreas Ahlfors  Kajsa Karlsson
 Maria Ahlberg  Kjell Lönnqvist
 Charlotta Eriksson  Dan Krogars
 Lars Fridefors  Krister Vikström
 Mikael Hiltunen  Gerd Adolfsson


DIREKTIONEN FÖR DIAKONI, MISSION OCH VUXENARBETET

 Ordinarie  Ersättare
 Sixten Ekstrand, ordförande  Stina Lähde
 Hanna Karlsson  Martin von Shoultz
 Kim Metso  Carl-Gustaf Aminoff
 Åke Lindstedt  Mikael Kokkola
 Birgitta Lindén  Mikaela Strömberg-Schalin
 Daniela Spring  Kristina Rosenström
 Marit Björkbacka  Marianne Bagge

Borgå kyrkliga samfällighet består av två församlingar, Borgå svenska domkyrkoförsamling och Borgå finska församling, i fullständig ekonomisk gemenskap. Förvaltningsdirektör är Sari Mankinen.
Gemensamma kyrkofullmäktige är högsta beslutande organ i samfälligheten. Det väljs vart fjärde år genom direkta val. Av sammanlagt 41 ledamöter representerar följande 15 ledamöter den svenska församlingen:
Benita Ahlnäs, Jan Andersson, Marit Björkbacka, Ove Blomqvist, Stig Bäcklund, Ole Ekstam, Annette Forsblom, Marcus Henricson, Kajsa Karlsson, Ingolf Lindén, Martin von Schoultz, Denice Sjöström, Ida-Maria Sola, Marina Uddström och Christer Åberg.

Gemensamma kyrkorådet är ett beredande och verkställande organ till fullmäktige.
Det finns tre direktioner som är valda av fullmäktige och underställda gemensamma kyrkorådet. De behandlar ärenden som hör till deras ansvarsområde.
Direktionen för familjerådgivningscentralen
Fastighets- och gravgårdsdirektionen
Direktionen för sjukhussjälavården
Länk till samfälligheten

till början