logo

ADMINISTRATION

PROTOKOLL

Protokoll och föredragningslistor

  • Gemensamma kyrkofullmäktiges och gemensamma kyrkorådets senaste föredragningslista och protokoll
  • Borgå finska församling församlingsrådets senaste föredragningslista och protokoll
  • Borgå svenska domkyrkoförsamlings församlingsrådets senaste föredragningslista och protokoll

finns under länken: Protokoll och föredragningslistor

till början