logo

INFO & INTYG

ÄMBETSBEVIS

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Pastorskansliet utställer ämbetsbevis och uppgör släktutredningar för sina medlemmar för den tid personen varit medlem i Borgå svenska domkyrkoförsamling.
Ämbetsbevis kan avhämtas från pastorskansliet eller beställas per telefon 019-66 11 223 eller 019-66 11 224. Man kan även skriva ut blanketten Beställning av ämbetsbevis och skicka den till: Borgå svenska domkyrkoförsamling, Pastorskansliet, PB 140, 06101 Borgå.

Avgifterna för ämbetsbevis och släktutredningar

Intyg utskrivna ur kyrkans gemensamma medlemsdatasystem:

  • Lever-intyg (ämbetsbevis) med enstaka uppgifter om församlingsmedlem som skrivs ut ur kyrkans gemensamma medlemsdatasystem är avgiftsfria.
  • Andra intyg som skrivs ut ur kyrkans gemensamma medlemsdatasystem 9 €

 

Intyg som utfärdas manuellt:

  • Uppgiften hämtas ur familjeblad 9 €
  • Uppgiften som hämtas ur kyrkböcker  30 €
  • Kopia av släktutredning som finns på pastorskansliet  9 €
    En expeditionsavgift på 5,50 euro tillkommer för avgiftsbelagt intyg som skickas per post samt eventuell postförskottsavgift. Om fakturan på kundens begäran skickas till annan adress än intygets debiteras en avgift på 5,50 euro för sändningen av fakturan

 

 

 

till början