logo

INFO & INTYG

BOKNING AV FÖRRÄTTNINGAR & UTRYMMEN

DOP

Barn till föräldrar som tillhör kyrkan skall döpas utan onödigt dröjsmål. Vanligtvis hålls dopet inom två månader efter barnets födelse. För att barnet skall kunna döpas bör åtminstone den ena av föräldrarna vara medlem i kyrkan. Tid för dop beställs via pastorskansliet.

VIGSEL

Vigselkyrka, präst och kantor reserveras via pastorskansliet. Innan man gifter sig skall man genomgå så kallad hindersprövning. Det innebär att man reder ut om det finns något hinder för äktenskapet. Hindersprövningen kan göras på pastorskansliet i någonderas församling eller hos magistraten.

JORDFÄSTNING

Vid jordfästningen följer man den avlidna på hans/hennes sista färd. Begravningskapellet, präst och kantor reserveras via pastorskansliet.

ÖVRIGA FÖRRÄTTNINGAR

Utöver dop, vigsel och jordfästning finns det andra förrättningar och välsignelseakter t.ex. välsignelse av hem. För mera information se Övriga förrättningar. Reserveringar via pastorskansliet.

till början