logo

INFO & INTYG

GRAVÄRENDEN

KAPELLET MED GRAVAR 1_edited-1

BYRÅN FÖR GRAVÄRENDEN

Förvaltningsverkets byrå för gravärenden betjänar, på adressen Lundagatan 5, 06100 Borgå, 2:a vån i frågor som berör begravningsplatsen, begravningar och gravars skötsel. Dessa frågor kan t.ex. gälla

  • gravars besittning, gravrättsfrågor, minnesmärken
  • beställning av gravskötslar och skötselfakturering
  • beställningar som rör begravningen (gravplats, gravgrävning och -täckning, gravens iståndsättning efter begravningen)
  • tid för urnebisättning

Tid för jordfästning bokas vid församlingens pastorskansli, tel. (019) 6611 223, 6611 224 eller via en begravningsbyrå . Ovannämnda övriga beställningar som rör begravningen görs vid byrån för gravärenden.

ÖPPETTIDER OCH KONTAKTUPPGIFTER

Adress: Lundagatan 5, 06100 Borgå
Öppen: vardagar mån. – fre. kl. 9-13

På byrån för gravärenden betjänar:
Byråföreståndare/kassör Isa Liitiäinen tel. (019) 6611 203
Byråsekreterare Tarja Sundman tel. (019) 6611 257

Chefen för begravningsväsendets och arbetsledarens arbetspunkt är på begravningsplatsen, adress Näsebackavägen 5, 06100 Borgå.
Om man vill träffa chefen för begravningsväsendet eller arbetsledaren personligen är det säkrast att komma överens om en tid på förhand.

Chef för begravningsväsendet´är Markku Blom tel. (019) 6611 260 eller 0400 494 694 Begravningsplatsens arbetsledare Taina Äikäs, tel. 040 7355 542

De anställdas e-postadresser följer formen fornamn.efternamn@evl.fi

Om gravplatsvisning kan överenskommas via byrån för gravärenden
(019) 6611 257  eller (019) 6611 203.
Byrån ger också uppgifter om gravar och deras inlösenpris samt information i gravskötselfrågor. Mer information hittas här.

till början