logo

INFO & INTYG

HINDERSPRÖVNING FÖR ÄKTENSKAP

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Förutsättningar för vigsel

Före vigseln förrättas hindersprövning för äktenskap. På så sättet försäkrar man sig om att äktenskapet är tillåtet enligt lagen. Paret ska anhålla om hindersprövning senast en vecka före dagen för vigseln och tidigast fyra månader före. Om den ena av makarna är utlänning kan hindersprövningen ta veckor, och därför är det bra att vara ute i god tid. Hindersprövning kan göras elektroniskt här.

Hinderspröving på pastorsexpeditionen

De som tänker ingå äktenskap anhåller tillsammans om hindersprövning för äktenskap antingen hos brudgummens eller brudens magistrat. Medlemmar av den evangelisk-lutherska kyrkan kan besöka kyrkoherdeämbetet på någonderas hemort. Hinder för ingående av äktenskap är bl.a. om man inte har fyllt 18 eller om man redan är gift. Äktenskap är inte tillåtet mellan nära släktingar. I vissa särskilda fall behöver man tillstånd av justitieministeriet för att få ingå äktenskap.

Vigsel kan förrättas då brudparet har fått intyg över hindersprövning för äktenskap. Man kan få intyget tidigast den sjunde dagen från det att man begärt hindersprövningen. Intyget är i kraft i fyra månader. Intyget ger man till vigselförrättaren. Vid vigseln ska minst två vittnen närvara.

Kyrklig vigsel

Man igår äktenskap antingen genom kyrklig eller civil vigsel. De som ska vigas till äktenskap i den evangelisk-lutherska kyrkan ska vara skriftskolgångna medlemmar av kyrkan. Kyrklig vigsel får förrättas av en präst i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland och ortodoxa kyrkosamfund. Också några andra religiösa samfund har vigselrätt.

Att ingå äktenskap med en person som hör till ett annat kyrko- eller trossamfund

Enligt kyrkoordningen i den evangelisk-lutherska kyrkan kan man bli kyrkligt vigd om den ena hör till den evangelisk-lutherska kyrkan och den andra är medlem i en annan kristen kyrka eller ett kristet trossamfund. En kristen vigsel kan förrättas också om den ena av de förlovade hör till ett kristet samfund som verkar utomlands. I så fall ska personen göra en skriftlig försäkran om att hon är döpt och medlem i ett kristet samfund. För det ändamålet har församlingen en blankett.

Om den ena inte är medlem i kyrkan eller tillhör något annat trossamfund är en kyrklig vigsel inte möjlig. Om den ena parten hör till kyrkan kan man efter den civila vigseln ordna en kyrklig välsignelse.

till början