logo

INFO & INTYG

VAD TROR VI PÅ OCH ALLMÄN PRESENTATION

vAD TROR VI PÅ

Lära och etik

Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland har Bibeln som grund för sin lära. Kyrkans högsta rättesnöre är principen att kyrkans lära i sin helhet ska undersökas och bedömas utgående från Guds heliga ord. I fråga om läran är det i första hand Bibeln som gäller, därnäst följer den gamla kyrkans tre trosbekännelser, den apostoliska, den nicenska, den athanasiska, och bekännelseskrifterna.

Katekesen i den form den godkändes av Kyrkomötet år 1999 uttrycker det väsentliga innehållet i kyrkans tro. Kärnan i Katekesen är de tio buden, trosbekännelsen och bönen Fader vår.

Bibeln och frågor i vår tid

Samhället har förändrats sedan Bibelns tider. Maarit Hytönen som forskat i kyrkans ställningstaganden beskriver dem som en trestegsprocess.
1. Första gången kyrkans beslutande organ tar upp en etisk fråga, kartlägger man hur man utgående från Bibeln borde ta ställning till den och vad Bibeln lär oss om den saken.
2. Följande steg är att man överväger hur den situation som presenteras i Bibeln ska relateras till dagens situation och hur förhållandena i samhället har förändrats.
3. Det tredje steget är att man studerar frågan ur lärans, etikens och den mänskliga uppfattningens synvinkel.

Den lutherska etiken

Den lutherska kyrkan betonar att man ska följa samvetets röst och använda sitt förnuft i etiska frågor. Den kristna etiken strävar i grund och botten till att förverkliga det goda och undvika det onda. En kristen ska följa det dubbla kärleksbudet eller den gyllene regeln.

Det dubbla kärleksbudet: Du skall älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela din kraft och med hela ditt förstånd, och din nästa som dig själv. (Luk. 10:27)

Den gyllene regeln: Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem. Det är vad lagen och profeterna säger. (Matt. 7:12)

De väsentliga kriterierna för en god och en ond gärning går enligt den lutherska etiken ut på att man ställer sig själv i den andras situation och beaktar hans behov och gör det som är bäst för honom. Då vi hjälper någon annan så är det bra för alla, också för oss själva.
Mer information hittas på sidan evl.fi.

till början