Borgå svenska domkyrkoförsamling

Pastorskansliet håller stängt fram till 31.5 pga coronavirussmittan!
Du kan sköta dina ärenden via telefon och via epost!

Vi är en mötesplats för alla , där Jesus Kristus står i centrum.  Vi vill ta ansvar för varandra och miljön.

 

Vi är den svenskspråkiga församlingen i Borgå och församlingen leds av Mats Lindgård, domprosten i Borgå stift och vår kyrkoherde. Församlingen hör till Borgå stift som leds av biskop Bo-Göran Åstrand. Till församlingen hör cirka 12 500 medlemmar.

Vi satsar på gudstjänstlivet och firar högmässa varje söndag och helgdag i Borgå domkyrkan. Utöver det firar vi regelbundet en söndag i månaden  gudstjänster i kapellen i byarna.

Vi annonserar om verksamheten på hemsidan,  varje fredag i tidningen Östnyland samt varannan vecka i Kyrkpressen.