Borgå svenska domkyrkoförsamling

Pastorskansliet

I huvudsak sköts ärenden per telefon 019 661 1223 eller 019 661 1224 och per epost; se nedan.

Vi är en mötesplats för alla , där Jesus Kristus står i centrum.  
Vi vill ta ansvar för varandra och miljön.

Här är våra kontaktuppgifter:

E-post: borga.domkyrkoforsamling@evl.fi

Byråföreståndare Eva Lund,  tel. 019 661 1224
Byråsekreterare Gunilla Mansner, tel. 019 661 1223

Öppet: måndag-fredag kl. 9-13
Övriga tider enligt överenskommelse

Växel: tel. (019) 66 111,  måndag-fredag kl. 9-14.30.

Besöksadress: Lundagatan 5, II vån.

Vi är den svenskspråkiga församlingen i Borgå och församlingen leds av Mats Lindgård, domprosten i Borgå stift och vår kyrkoherde. Församlingen hör till Borgå stift som leds av biskop Bo-Göran Åstrand. Till församlingen hör cirka 12 500 medlemmar.

Vi satsar på gudstjänstlivet och firar högmässa varje söndag och helgdag i Borgå domkyrkan. Utöver det firar vi regelbundet en söndag i månaden  gudstjänster i kapellen i byarna.

Vi annonserar om verksamheten på hemsidan,  varje fredag i tidningen Östnyland samt varannan vecka i Kyrkpressen.