Begravningsväsendets anvisningar från och med 17.6.2021 

Säkerheten i förrättningarna

Man får delta i kyrkliga förrättningar bara om man är helt frisk.

Alla församlingarnas tillställningar (bl.a. gudstjänster och kyrkliga förrättningar) och tillställningar i församlingarnas utrymmen kan ordnas inomhus och i avgränsade utrymmen utomhus utan begränsningar i personmängden.

Psalmböcker

Vi använder inte psalmböcker i begravningskapellet utan psalmerna skrivs ut på ett skilt papper eller finns med i ett programblad för jordfästningen. Prästen tar hand om att skriva ut psalmerna om de anhöriga inte har inlämnat ett skilt program för jordfästningen som innehåller psalmerna. Det är bra att komma överens om detta med prästen. 

Visning av avliden 

Det är inte möjligt att ordna visning av avliden i församlingens utrymmen för tillfället.

Jordfästning vid graven

Vi rekommenderar jordfästning vid graven. 

I dessa förrättningar börjar begravningsprocessionen från Näsebackens begravningskapell eller den gamla kistkällaren på överenskommet klockslag. De sörjande samlas i närheten av kapellet eller den gamla kistkällaren. Kistbärarna flyttar kistan från förvaringsutrymmet till likvagnen enligt vaktmästarens anvisningar. Kistan läggs ner i graven och jordfästningen hålls efter att kistan ligger i graven. 

Bisättning av urna

Bisättningar av urna fortsätter normalt.

Observera

Meningen med de begränsningar som gäller begravningar är fortfarande att begränsa spridningen av coronaviruset och hålla personalen på begravningsplatsen handlingskraftig. 

Begravningsarrangemang

Kom överens om begravningsarrangemangen med prästen i god tid på förhand. Samtalet om begravningsarrangemangen med prästen görs på ett överenskommet sätt per telefon, elektroniskt eller genom att träffas personligen. Då går ni igenom hur begravningen går till och gällande begränsningar, personmängd, säkerhetsavstånd osv. under undantagstiden. Prästerna deltar inte i minnesstunder under undantagstiden. 

Prästerna ansvarar för församlingarnas personals arbetssäkerhet och att gällande anvisningar följs. 

Byrån för gravärenden

Byrån för gravärenden är öppen: mån.–fre. 9–13
Besöksadress: Lundagatan 5, andra våningen, 06100 Borgå

(gravärenden, avtal om gravskötsel, fakturering)

Ytterligare information:

Byrån för gravärenden
(019) 6611 203, (019) 6611 257
hautauspalvelut.porvoo@evl.fi 

Porvoon suomalainen seurakunta, kirkkoherranvirasto
(019) 6611 213, (019) 6611 215
kirkkoherranvirasto.porvoo@evl.fi 

Borgå svenska domkyrkoförsamling, pastorskansliet
019) 661 1223
borga.domkyrkoforsamling@evl.fi 

Vit kista med rosa och vita rosor i begravningskapellet på Näsebacken.