Biskoparnas preciserade anvisningar 20.5.2020:

Antalet deltagare i kyrkliga förrättningar:

Kyrkliga förrättningar från och med 1.6.2020

Från och med 1.6.2020 kan över 50 personer delta i kyrkliga förrättningar i kyrkor och andra församlingslokaler, förutsatt att myndigheternas anvisningar för säkra evenemang iakttas.

Antalet deltagare ska övervägas utifrån säkerhetsavståndet på 1–2 meter mellan personerna som har satts enligt anvisningen för alla kyrkliga utrymmen i Borgå. 

Dop- eller bröllopsfester eller minnesstunder som familjerna ordnar efter en förrättning är privata tillställningar. Ansvaret för privata tillställningar ligger hos de som arrangerar dem. Vid privata tillställningar gäller enligt statsrådets riktlinjer ett maximalt antal deltagare på 50 personer, likaså vid kyrkliga förrättningar som genomförs i hem eller andra privata lokaler.  Om tillfället ordnas i församlingsutrymmen ska man följa den personmängd som gäller utrymmet.  


Begravningar och jordfästningar

Begravningar ska ordnas utan dröjsmål efter dödsfallet. Även om undantagssituationen orsakar begränsningar är det nu speciellt viktigt att ordna begravningen utan dröjsmål bl.a. för att säkra att begravningskapaciteten räcker till.  Byrån för gravärenden och pastorskanslierna betjänar i begravnings- och bokningsärenden per telefon eller e-post:

Jordfästningar kan ordnas med beaktande av säkra personmängder

  • I Näsebackens begravningskapell, 45 personer
  • I Lilla kyrkan, 70 personer
  • I Mariagården, 35 personer
  • I Domkyrkan, 170 personer

Psalmböckerna används inte, psalmer ska bokas till en skild kopia eller programblad. Prästen tar hand om att skriva ut psalmer om de anhöriga inte har skilt inlämnat ett program för jordfästningen som innehåller psalmerna. Det är bra att komma överens om detta med prästen.

Visning av avliden

Det är inte möjligt att ordna visning av avliden i församlingens utrymmen för tillfället.

Jordfästning vid graven

Vi rekommenderar jordfästning vid graven.

I dessa förrättningar börjar begravningsprocessionen från Näsebackens begravningskapell eller den gamla kistkällaren under överenskommen tid. De sörjande samlas i närheten av kapellet eller den gamla kistkällaren.  Kistbärarna flyttar kistan från bevaringsutrymmet till likvagnen enligt vaktmästarens anvisningar. Kistan läggs ner till graven och jordfästningen sker efter att kistan ligger i graven.

Bisättning av urna

Bisättningar av urna fortsätter normalt från och med 1.6.2020.

Jordfäsning i begravningskapellet på Näsebacken

Sker jordfästingen i begravningskapellet får 45 personer delta i seremonin.

Observera

Meningen med de begränsningar som gäller begravningar är att begränsa spridningen av coronaviruset och hålla personalen på begravningsplatsen handlingskraftig.

Anhöriga och begravningsbyråer bes också observera att församlingarnas pastorskanslier och den kyrkliga samfällighetens byrå för gravärenden betjänar kunder tills vidare huvudsakligen per telefon och e-post.

Att nämna den avlidnas namn i samband med förbönen i gudstjänsten som streamas till nätet under undantagstiden

Om de anhöriga tillåter ska man enligt en gammal tradition läsa den avlidnas namn, tända ett ljus till hens minne och be.

Man ska överenskomma om begravningsarrangemang med prästen i god tid på förhand. Prästerna för diskussionen på ett gemensamt överenskommet sätt per telefon, med hjälp av elektroniska kommunikationsmedel eller personligt. Då går man igenom hur begravningen går till och gällande begränsningar, personmängd, säkerhetsavstånd osv. under undantagstiden. Prästerna deltar inte i minnesstunder under undantagstiden.

Prästerna ansvarar för församlingarnas personals arbetssäkerhet och att gällande anvisningar följs.

Vit kista med rosa och vita rosor i begravningskapellet på Näsebacken.

Ytterligare information:

Byrån för gravärenden

(019) 6611 203, (019) 6611 257

hautauspalvelut.porvoo@evl.fi

Borgå svenska domkyrkoförsamling, pastorskansliet

(019) 661 1224, (019) 661 1223

borga.domkyrkoforsamling@evl.fi

Porvoon suomalainen seurakunta, kirkkoherranvirasto

(019) 6611 213, (019) 6611 215

kirkkoherranvirasto.porvoo@evl.fi