FAKTURERINGSADRESS FÖR:
Borgå kyrkliga samfällighet, Porvoon suomalainen seurakunta eller Borgå svenska domkyrkoförsamling. Observera att endast fakturor ska skickas till den nya adressen. Den kan inte användas för leverans av varor, reklamförsändelser etc.

Om ni skickar fakturor per e-post, skicka dem till e-postadressen: kirkonpalvelukeskus@bscs.basware.com. Data som godkänns som fakturans bilaga ska vara I pdf form. I PDF – dataformens namn får ingå endast följande märken: [A-Z], [a-z], [0-9], [.], [ _ ].
Helst ser vi att ni övergår till e-fakturor. E-faktureringsadressen anges i tabellen nedan. Vår operatör är Basware, vars kod är BAWCFI22.

Borgå kyrkliga samfällighets faktureringsadress:

Kirkon Palvelukeskus/Porvoon seurakuntayhtymä
Faktureringsadress:  ++2011 ++ PL 378 00026 Basware
E-faktura-adress: 003702034466

E-postadress till fakturor: kirkonpalvelukeskus@bscs.basware.com

Om ni har frågor om församlingens fakturering kan ni kontakta oss per telefon 019-66111.

Om ni önskar ytterligare upplysningar om hur man skickar e-fakturor till församlingen, vänligen kontakta Baswares leverantöraktivering:activation.services@basware.com

Av fakturan bör framgå beställarens namn eller annat märke som anger till vem fakturan hör.