Borgånejdens familjerådgivningscentral 


Familjerådgivningscentralen erbjuder professionell hjälp i frågor som gäller utmaningar i parrelationer och i livskriser. 

Våra tjänster är avgiftsfria och öppna för alla oberoende av medlemskap i kyrkan och familjeform. 

Vi arbetar på finska, svenska och engelska. Vår personal har tystnadsplikt. 

Vi erbjuder också terapeutiska grupper, utbildningar, arbetshandledning samt medling i samarbete med Östra Nylands familjerättsliga enhet. 
Familjerådgivningens ytterligare kontaktuppgifter finns här.  

Tidsbeställning

Mån. - Ons. 10.00 - 12.00, andra tider kan du lämna ett meddelande och vi återkommer snarast. 

Tfn 019 661 1315

Familjerådgivning i Borgånejden.