Med hjälp av miljöprogrammet jobbar vi för hållbar utveckling

Den kyrkliga samfälligheten satte i gång uppbyggandet av ett miljösystem som omfattar all verksamhet år 2019. I december 2020 beviljade Kyrkostyrelsen Kyrkans miljödiplom till Borgå kyrkliga samfällighet. Miljödiplomet leder verksamheten enligt hållbar utveckling och med respekt för naturvärden.

Kyrkans miljödiplom är ett redskap som utarbetats för församlingarna, för att hjälpa dem ta ansvar för skapelsen och utveckla verksamheten så att den blir miljövänlig. Miljösynvinkeln på programmet är att beakta alla delområden av församlingens olika funktioner. Det är ett redskap för att främja det goda i skapelsen från begravningsplatsen till predikstolen och kontor till konfirmationsläger.

Borgå församlingar vill med hjälp av miljöprogrammet också stöda stadens lokala klimatprogram, kyrkans program Kolneutral Kyrka samt Finlands program som siktar på att minska klimatutsläppen. Ur teologisk synvinkel hör miljöskydd till människans ursprungliga grunduppgift ”att bruka och vårda jord”.

Mer information och kontaktperson:
Mira Soukka, miljöansvarig, tfn 040 711 2820