Med hjälp av miljöprogrammet jobbar vi för hållbar utveckling

Den kyrkliga samfälligheten har satt i gång uppbyggandet av ett miljösystem som omfattar all verksamhet. Målet är att få det miljödiplom som Kyrkostyrelsen beviljar i slutet av år 2020. Miljödiplomet leder verksamheten enligt hållbar utveckling och med respekt för naturvärden.

Projektet börjar med expertkonsultens kartläggningsfas där miljöfrågornas nuläge utreds. Efter det uppbyggs ett åtgärdsprogram. Meningen är att minska verksamhetens koldioxidavtryck och miljöbelastning, öka återvinning, spara energi och utöka miljömedvetandet. Den kyrkliga samfälligheten har inte tidigare använt ett systematiskt miljöprogram.

Till miljöarbetsgruppen hör förtroendevalda Benita Ahlnäs, Anu Harjumaaskola och Jere Riikonen (ordförande) samt lokalitetsingenjör Timo Kraufvelin (sekreterare)/lokalitetsingenjör Rebecca Haaranen och chefen för begravningsväsendet Markku Blom. Som miljöutredningens expertkonsult fungerar Rosa Valkeavirta (Jord- och skogsbruksministeriet).

Miljödiplom är ett redskap som utarbetats för församlingarna, för att hjälpa dem ta ansvar för skapelsen och utveckla verksamheten så att den blir miljövänlig. Miljösynvinkeln på programmet är att beakta alla delområden av församlingens olika funktioner. Det är ett redskap för att främja det goda i skapelsen från begravningsplatsen till predikstolen och kontor till konfirmationsläger. Borgå församlingar vill med hjälp av miljöprogrammet också stöda stadens lokala klimatprogram, kyrkans program Kolneutral Kyrka samt Finlands program som siktar på att minska klimatutsläppen. Ur teologisk synvinkel hör miljöskydd till människans ursprungliga grunduppgift ”att bruka och vårda jord”.

Miljöprogrammet godkändes 17.6.2020

Gemensamma kyrkorådet godkände 17.6.2020 Borgå kyrkliga samfällighets miljöprogram för åren 2020-2024 och beslutade be Helsingfors stifts utvärderare göra en miljöinventering i Borgå kyrkliga samfällighet. Kyrkorådet också beslutade ansöka kyrkans miljödiplom hos kyrkostyrelsen och skicka miljöprogrammet till gemensamma kyrkofullmäktige och församlingsråden för kännedom. 

Tilläggsuppgifter:
Jere Riikonen, ordförande för miljöarbetsgruppen, 040 550 1904
Benita Ahlnäs, Ympäristötyöryhmän jäsen, tfn. 040 837 3474

Kyrkans nyhetsarkiv

Sök nyheter

Sök under tidsperioden:

Inga nyheter