Vi söker en arbetsledare till begravningsväsendet

Borgå kyrkliga samfällighet utlyser att sökas

En tjänst som arbetsledare på begravningsplatsen

från och med 1.3.2023.

Vi söker en arbetsledare på begravningsplatsen (tjänst) till begravningsväsendet. 

Vi erbjuder intressanta och mångsidiga uppgifter på Näsebackens begravningsplats. Det ordnas årligen ca 400–450 begravningar, varav urnbegravningar utgör cirka 70–80 %. I begravningsväsendet arbetar för tillfället åtta ordinarie anställda och sommartid cirka 30–35 säsongarbetare. Vi följer Borgå kyrkliga samfällighets miljöprogram i begravningsväsendet.   

Arbetsledaren på begravningsplatsen:

-    ansvarar för heltäckande skötsel av begravningsplatsen, begravningsarrangemang och åligganden som gäller skötsel av skötselgravar som hör till gravvårdsfonden samt kundbetjäning
-    fungerar som närmaste chef för ordinarie och visstidsanställd personal på begravningsplatsen och uppgör arbetsturer
-    rekryterar säsongarbetare och ordnar introduktion
-    tar hand om praktisk arbetsledning och övervakning
-    planering och uppföljning av ekonomi, verksamhet och investeringar i samarbete med chefen för begravningsväsendet
-    vikarierar chefen för begravningsväsendet (bla. under semestertider)
-    utför andra uppgifter som chefen ger

Skötandet av tjänsten förutsätter examen för parträdgårdsmästare (eller motsvarande examen inom trädgårdsbranschen) och erfarenhet av att fungera som chef och kundbetjäningsförmåga. Dessutom förutsätts minst tre års arbetserfarenhet av att arbeta på begravningsplatsen och erfarenhet av uppgifter inom begravningsväsendet. I arbetet behövs kunskaper inom datateknik och förståelse för begravningsväsendets särskilda karaktär. Kunskaper i det andra inhemska språket räknas som merit. Den sökande ska ha körkort, möjlighet att använda egen bil räknas som merit. 

Lönesättningen bestäms enligt kyrkans allmänna tjänst- och arbetskollektivavtal. Uppgiften hör till kravgrupp 503 (uppgiftsrelaterad lön 2 610 euro/månad). Dessutom betalas erfarenhetstillägg på basis av arbetserfarenhet. I den kyrkliga samfälligheten används systemet för prestationstillägg. Arbetstiden är allmän arbetstid enligt kyrkans tjänst- och arbetskollektivavtal (38,25 h/vecka). 


Vid tillsättande av tjänsten tillämpas 6 månaders prövotid och den som blir vald bör förete ett godtagbart läkarintyg över sin hälsa före mottagandet av tjänsten. Den som blir vald bör vara en konfirmerad medlem i ev.luth. kyrkan. Tjänsten ska tas emot från och med 1.3.2023 eller enligt avtal. 

Ansökningar via rekryteringssystemet KirkkoHR
 

Ansökningstiden slutar 8.12.2022 kl. 12.00

På förfrågningar som gäller upgiften svarar under tjänstetid 

chefen för begravningsväsendet Markku Blom, tfn 0400 494 694
markku.blom@evl.fi