Jobba som guide i Borgå domkyrka sommaren 2022

Fastighetsväsendet i Borgå kyrkliga samfällighet söker en aktiv och samarbetsvillig kyrkoguide till ett tidsbundet arbetsavtalsförhållande för tiden 1.6.2022–31.8.2022. Den exakta start- och avslutningstidpunkten för arbetet kan diskuteras.

Till kyrkoguidens uppgifter hör guidning i kyrkan och att hjälpa vaktmästaren med vissa uppgifter.

Personen vi söker är energisk och utåtriktad och kan jobba självständigt, ansvarsfullt och serviceinriktat. Du kommer bra överens med olika människor. Minimikravet för arbetserfarenheten är tidigare kundbetjäningsarbete - som merit räknas till exempel arbetserfarenhet som ordningsvakt eller av tidigare arbete som guide. 

Mångsidiga språkkunskaper räknas som merit och minimikravet är flytande muntliga kunskaper i finska, svenska och engelska. Kunskaper om ev.luth. kyrkan och församlingslivet räknas som merit. Vi uppskattar också intresse för kyrkobyggnader, historia och kyrkokonst. Personen som anställs introduceras i sitt arbete. Sökanden ska ha fyllt 18 år när hen börjar arbetet.

Arbetstiden är veckobaserad 38,25 h/vecka. I praktiken infaller arbetstiden under kyrkans öppethållningstider, det vill säga måndag till fredag klockan 10.00–18.00. Inget helgarbete. 

Lönesättning enligt kravgrupp 2 i KyrkTAK (grundlön 1 658,43 €/månad). Därtill betalas erfarenhetstillägg som baserar sig på arbetslivserfarenhet. Vid tillsättandet av den tidsbundna tjänsten tillämpas en prövotid på 1 månad. 

Ansökan sker via det elektroniska rekryteringssystemet via den här länken.

Ansökan ska lämnas in senast 08.04.2022 före kl. 12.00.

Mer information om uppgiften ger fastighets- och anskaffningschef Krista Eloneva, tfn 040-488 9009.

Borgå kyrkliga samfällighet består av Porvoon suomalainen seurakunta och Borgå svenska domkyrkoförsamling vars gemensamma medlemsantal är 34 357. Samfälligheten har hand om dessa två församlingars begravningsväsende, fastighets- och ekonomiärenden, sjukhussjälavården, familjerådgivningen samt gemensam personalförvaltning och övrig förvaltning. Församlingarna i Borgå och den kyrkliga samfälligheten hade sammanlagt cirka 110 anställda i slutet av år 2021.