Kom till oss och jobba som personalchef

Borgå kyrkliga samfällighet består av Porvoon suomalainen seurakunta, Borgå svenska domkyrkoförsamling och samfällighetens förvaltnings-, fastighets- och begravningstjänster. Ett insatsområde i Borgå kyrkliga samfällighets strategi ”Vi förnyas tillsammans” 2022–2026 är välmående medarbetare. I Borgå kyrkliga samfällighet arbetar ca 130 personer på årsnivå. 

Borgå kyrkliga samfällighet lediganslår att sökas 

EN TJÄNST SOM PERSONALCHEF

Den kyrkliga samfällighetens personalchef är en experttjänsteinnehavare i en självständig ställning.  Personalchefens uppgiftsområde består av ärenden som gäller personal och anställningsförhållanden och uppgifter som gäller allmän förvaltning. 

Personalchefen deltar bland annat i utvecklingen av personalpolitik och personuppgifts- och rapporteringssystem, fungerar som den kyrkliga samfällighetens löne- och pensionsombud, ansvarar för att planera utveckling av den kyrkliga samfällighetens personal, för att ordna gemensamma utbildningstillfällen och för personalregister och fungerar som chef för löneförvaltningspersonalen. 

När det gäller allmän förvaltning deltar personalchefen i de beslutsfattande organenens beredningsarbete, fungerar som sekreterare i gemensamma kyrkorådet och gemensamma kyrkofullmäktige samt deltar i verkställande av beslut. Personalchefen fungerar som förvaltningsdirektörens vikarie. Tjänsten som personalchef är placerad i förvaltningsverket i den kyrkliga samfälligheten. 

Enligt behörighetsvillkoren för tjänsten som personalchef ska personen som väljs till tjänsten ha en högskoleexamen som lämpar sig för tjänsten och tillräcklig erfarenhet av ärenden som gäller personal och anställningsförhållanden, förvaltning av offentliga samfund och beslutsfattande i dem. 

Personalchefen ska ha goda muntliga och skriftliga kunskaper i båda inhemska språken.

Lönesättningen för tjänsten som personalchef bestäms enligt kravgrupp 602 i Kyrkans tjänste- och arbetskollektivavtal (3 520 €/månad). Därtill betalas en lönedel som grundar sig på arbetserfarenhet.

Före mottagandet av tjänsten ska den som blir vald förete ett godtagbart läkarintyg över sin hälsa. Den som blir vald ska vara en konfirmerad medlem i evangelisk-lutherska kyrkan (KL 6:13 §). Vid tillsättande av tjänsten tillämpas sex månaders prövotid. 

Denna länk leder till ansökningsblanketten (öppnas 1.11). 

Vid tillsättande av tjänsten kan lämplighetsbedömning användas. 

Mer information under tjänstetid: 

förvaltningsdirektör Sari Mankinen,
tfn. 0400 156 257
e-post: sari.mankinen@evl.fi