Julglädje i alla färger

Glädje och skratt är värda att vårdas. De är ingen självklarhet, inte ens under jultiden.
Därför lönar det sig att välkomna glädjen där den finns i det lilla: 
i vardagslunken, i en kopp varm glögg, i skratten på julfesterna,
i barnens glädje över leksakskatalogen, i tystnaden under stjärnorna och tacksamheten som stillsamt tar plats i hjärtat.

Glädje kan förstöras och stjälas. Därför är det värt att hålla fast vid den och ge sig själv tillåtelse att vara lycklig även när livet är osäkert.

Med vår julkalender hoppas vi alltså skänka dig både glädje och tröst. Alla känslor finns och är tillåtna under julen. Och du räcker till precis sådan som du är.

Ta tag i glädjen, för det är det som julen handlar om: 
ett glädjebudskap om Guds kärlek till människorna.
 

Krans.
Anita och Fredrik är utklädda till Marina och Josef.

För barnen


Sö 3.12 kl. 12.30 Barnens kyrkstund i vapenhuset i Borgå domkyrka på första advent. 

De vackraste julsångerna ljuder för världens barn

Också den här julen blir alltför många barn utan mat, omsorg, utbildning och trygghet. Finska Missionssällskapet stöder långsiktigt arbete för en rättvisare och medmänskligare värld. Insamlingen De vackraste julsångerna stöder de allra mest utsatta barnen i mer än 20 länder.

Borgå svenska domkyrkoförsamling inleder redan i november sångtillfällena. Först ut är Hemgården i Söderveckoski 22.11 och S:t Olofs kapell på Pellinge 24.11.
Kom med och sjung för världens barn!

On 22.11 kl. 18 Söderveckoski, Hemgården
Fr 24.11 kl. 18.30 Pellinge, S:t Olofs kapell 
Ti 28.11 kl. 18 Vessö, Svenskborg 
To 30.11 kl. 18 Emsalö kapell  
On 6.12 kl. 13 Andersböle, Högbacka 
To 7.12  kl. 18 Svartbäck-Spjutsunds skärgårdskyrka, tvåspråkigt 
Sö 10.12 kl. 16 Kullo bykyrka, tvåspråkigt
To 14.12 kl. 17.30 Tolkis, Folkets hus
Sö 17.12 kl. 18 Kråkö, Sjötorp
Sö 17.12 kl. 18 Borgå domkyrka
Sö 17.12 kl. 18.30 Mikaelskapellet, Fagersta
Besök av Finlands Lucia
To 21.12 kl. 12 Borgå jultorg med Gaudeamuskören

 

För barnen

On 29.11 kl. 13 -18 Lilla Julstigen
Borgå domkyrka. Ca 20-30 min / vandring.
Anmäl till [email protected].


Sö 3.12 kl. 12.30 Barnens kyrkstund i Lilla kyrkan

 

Julfester och Tomas dagen

Må 11.12 kl. 17.30 Teckenspråkig mässa och julfest, Vårberga församlingscenter
Lö 16.12 kl. 16 Julfest Peacecafé, Lundag. 5
21.12 kl. 16 Brassorkester PLP blåser in julen på Borgå jultorg
 

Från advent till trettondagen

Första söndagen i ADVENT 3.12 Kl. 12.15 Högmässa i Borgå domkyrka

Självständighetsdagen on 6.12 Kl. 11 Tvåspråkig gudstjänst i Borgå domkyrka

Andra söndagen i advent 10.12 kl. 12.15 Högmässa i Borgå domkyrka

Lucia on 13.12 kl. 18.30 Luciamusik i Borgå domkyrka

Tredje söndagen i advent 17.12 kl. 12.15 Högmässa i Domkyrkan

FJÄRDE söndagen i ADVENT 24.12 
julafton
julböner
kl. 11 Emsalö kapell
kl. 13 Kullo bykyrka
kl. 13 Näsebackens begravningskapell
kl. 15 Barnfamiljer, Borgå domkyrka
kl. 17 Borgå domkyrka, radieras

Juldagen må 25.12 
kl. 8 Julotta i Borgå domkyrka
kl. 8 Julotta i S:t Olofs kapell, Pellinge
kl. 10 Julotta i Svartbäck-Spjutsunds 
skärgårdskyrka

ANNAN dag JUL 26.12
kl. 12.15 Gudstjänst i Borgå domkyrka
Carols in Betlehem

Sö 31.12 Högmässa i Borgå domkyrka

NYÅRSDAGEN 1.1.2024
kl. 12.15 Hägmässa i Borgå domkyrka
Biskopens nyårsmottagning efter mässan. 

Trettondagen LÖ 6.1 kl. 12.15 
Högmässa, vigningsmässa i 
Borgå domkyrka

Advent leder oss steg för steg mot julen

Varje söndag i advent har sitt eget tema. Temat för andra söndagen i advent är Kristi återkomst i härlighet vid tidens slut.

Olika slags julfiranden

Julen är en högtid genomsyrad av traditioner. I kyrkan sjungs alla de mest älskade julsångerna och det ordnas julkonserter, andakter och gudstjänster för olika åldrar. Välj de traditioner som passar dig, eller skapa dina egna.

Lucia

Vi firar Lucia den 13 december. Traditionen härstammar från den katolska helgonkalendern. Även om Luciadagen inte är en helgdag i den evangelisk-lutherska kyrkans kyrkoår, har det blivit en tradition att fira dagen, speciellt bland finlandssvenskar. Lucia är en ljusbringerska i mörkret.

En barnlucia.