logo

Julen 2018 och Nyåret 2019

Julen 2018 och Nyåret 2019

JULAFTON 24.12
Kl. 13 och kl. 14 Julbön i Näsebackens begravningskapell, Hanna Eisentraut-Söderström, Mikael Helenelund
Kl. 13 Julbön i Kullo bykyrka, Claus Ståhlberg, Reidar Tollander
Kl. 15 Julbön för barnfamiljer i domkyrkan, Fred Wilén, Eric-Olof Söderström, Reidar Tollander, barnkören Diskanten och Jenni Antila
Kl. 15.30 Julbön i Emsalö kapell, Ståhlberg, Mikael Helenelund och Theresa Laurikka
Kl. 17 Julbön i domkyrkan, biskop Björn Vikström, Mats Lindgård, Reidar Tollander, Eric-Olof Söderström, Borgå kammarkör. Radiering
Kl. 23 Gudstjänst i julnatten i Sjötorp, Kråkö Maria Lindberg och Anders Ekberg.

JULDAGEN 25.12
Kl. 8 Julotta
i domkyrkan, Hanna Eisentraut-Söderström och Eric-Olof Söderström.
Kl. 8 Julotta i S:t Olofs kapell, Pellinge, Hörbergsvägen 15, Rebecka Stråhlman och Mikael Helenelund.
Kl. 8 Julotta i Svartbäck-Spjutsunds skärgårdskyrka, Claus Ståhlberg och Reidar Tollander.

STEFANIDAGEN 26.12
Kl. 12.15 Julsångsgudstjänst
i domkyrkan, Carols vid Betlehem enligt anglikansk modell, Rebecka Stråhlman, Claus Ståhlberg, Eric-Olof Söderström, Camilla Wiksten-Rönnbacka, Elina Mieskola, violin.

Söndag 30.12
kl. 12.15 Högmässa i domkyrkan, Freddi Wilén, Rebecka Stråhlman, Mikael Helenelund

NYÅRSDAGEN 1.1
Kl. 12.15 Högmässa
i domkyrkan, välsignelse av förtroendevalda. Lindgård, Ståhlberg, Tollander, Denice Sjöströms gudstjänstgrupp, Runebergskören.
Kl. 13.15-15 ”Öppet hus på biskopsgården” efter högmässan. Kaffe hos biskopsparet Björn och Maria Vikström

Onsdag 2.1 kl. 13 Mässa i taizéstil i kapellet på Lundagatan 5, Marina Smeds. Reidar Tollander.

TRETTONDAGEN 6.1
Kl. 12:15 Högmässa
i domkyrkan, präst- och diakonvigning, Välsignelse av ungdomsarbetsledare, biskop Björn Vikström, Mats Lindgård,  Söderström, Cornicines Borgoensis.

till början