logo

JUL TILL TRETTONDAG 2017

JUL TILL TRETTONDAG 2017

domkyrkan_vinter halva smyc (1)

MÄSSOR OCH GUDSTJÄNSTER I ADVENT
Sö 3.12 kl. 12:15 Högmässa i domkyrkan på första advent
Sö 10.12 kl. 12:15 Högmässa i domkyrkan på andra advent
Sö 17.12 kl. 12:15 Högmässa i domkyrkan på tredje advent

FINLAND 100 ÅR – SJÄLVSTÄNDIGHETSDAGEN 6.12
On 6.12 kl. 11
Tvåspråkig gudstjänst i domkyrkan på självständighetsdagen
On 6.12 kl. 12.45 Kransnedläggning och fältandakt vid hjältegravarna på Näsebacken
On 6.12 kl. 16-24 Finland 100 år – Blåvitt ljus på domkyrkan

LUCIA 13.12
On kl. 18.30 Luciamusik med Barnkören Diskanten och Lucia med tärnor

KONSERTER
Sö 26.11 kl. 18
   Finland i toner – församlingarnas vuxenkörer hyllar 100-åriga Finland
Sö 3.12 kl. 18 Klanglyster i mörkret – Kammarkören Soi, dir. Christiaan Boele
Ti 5.12 kl. 19 Kom kära jul, Angelika Klas & Hannu Lehtonen, sång, Ilmari Räikkönen, piano. Bilj. 25 € vid dörren & lippu.fi. En del av intäkterna går till finska diakonin.
On 13.12 kl. 18.30 Luciamusik med Barnkören Diskanten och Lucia med tärnor
Fre 15.12 kl. 19 Julkonsert med Varia Voce och Fantasmi, dir. Jarkko Yli-Annala
Lö 16.12 kl. 15 & 18 Runebergskörens julkonsert, programblad 22 €
Fre 22.12 kl. 19 On Christmas night all Christians sing! Sancti Amici och Frida, dir. Minna Wesslund
Må 25.12 kl. 18 Jul med Johanna – Johanna Almark Mannila, sång & violin, Henrik Wikström, piano, Hannu Rantanen, kontrabas, Kaarle Mannila, slagverk Fritt inträde om inget annan omnämns.

BETLEHEMSVANDRING
Må 11.12 kl. 16.45 till 17.45. Välkommen med på en vandring som berättar om Julens händelser för barnfamiljer, i församlingshemmet med ingång från gården Café Ankaret. Vandringen räcker ca. 30 min.

JULFESTER
To 7.12 kl. 18
Missionens och diakonins julfest i församlingshemmets stora sal.
Lö 16.12 kl. 16 Fredscafé Julfest i församlingshemmets stora sal.

DE VACKRASTE JULSÅNGERNA
Sö 3.12 kl. 17
i S:t Olofs kapell, Pellinge, Hörbergsvägen 15
On 6.12 kl. 13 på Högbacka med lotteri, Högbackavägen 13, Andersböle
To 7.12 kl. 18:30 i Mariagården, Slingervägen 1
Sö 10.12 kl. 14:30 på Hemgården med missionsauktion, Näverkärrsvägen 12, Söderveckoski
Ti 12.12 kl. 13 i Brandbackens servicecenter, avd. Rosa, Adlercreutzgatan 27 – 29
To 14.12 kl. 14 i Lagmannens servicehus, Lagmansstigen 5
To 14.12 kl. 18 på Svenskborg, Vessövägen 191, Vessö
S ö 17.12 kl. 18 i Borgå domkyrka, Kyrkotorget 1
To 21.12 kl. 13 i Brandbackens servicecenter, avd. Rosa, Adlercreutzgatan 27 – 29
Fr 22.12 kl. 17 i Mikaelskapellet, Fagersta, Finlands Lucia

JULAFTON 24.12
Kl. 13 Julbön i Näsebackens begravningskapell
Kl. 14 Julbön i Näsebackens begravningskapell
Kl. 15 Julbön för barnfamiljer i domkyrkan
Kl. 15:30 Julbön i Emsalö kapell
Kl. 17 Julbön i domkyrkan, radieras
Kl. 17 Julbön i Kullo bykyrka
Kl. 23 Gudstjänst i julnatten i Sjötorp, Kråkö

JULDAGEN 25.12 Kl. 8 Julotta i domkyrkan
Kl. 8 Julotta i S:t Olofs kapell, Pellinge, Hörbergsvägen 15
Kl. 8 Julotta i Svartbäck- Spjutsunds skärgårdskyrka

STEFANIDAGEN 26.12
Kl. 12:15 Julsångsgudstjänst i domkyrkan, Carols vid Betlehem enligt anglikansk modell

NYÅRSAFTON 31.12
Kl. 12:15 Högmässa i domkyrkan

NYÅRSDAGEN 1.1
Kl. 12:15 Högmässa i domkyrkan
Kl. 13:15-15 Öppet hus på biskopsgården” efter högmässan.
Kaffe hos biskopsparet Björn och Maria Vikström

TRETTONDAGEN 6.1
Kl. 12:15 Högmässa med prästvigning i domkyrkan

 

 

till början