logo

FÖR FAMILJER

BARN I SKOLÅLDERN

 

Välkommen på våra övernattningsläger på Pellinge lägergård. Vi leker, äventyrar, firar andakt i kapellet, sjunger och delar gemenskap, 30 barn ryms med på lägren som kostar 38€. Läger under hösten:

Höstlovsläger för åk 1-3: 16-18 oktober.

Höstläger för åk 4-7: 15-17 november.

Anmälan från 2.9 under fliken ”Anmälningar till läger” på startsidan

Alla deltagare får ett infobrev på posten före lägret. Räkning kommer på posten efter lägret. Om avgiften utgör ett hinder för deltagande – vänligen ta kontakt.

Mer info om lägren: Mats Fontell: 0400 803 894 / mats.fontell@evl.fi

SKOLKLUBBAR LÄSEÅRET 2019-2020

Alegría-klubben Kom med och lär dig spanska från början. Vi leker, sjunger, berättar bibelberättelser, ber, pysslar och bjuder på mellanmål…allt på spanska!
Ledare är barnledare Brenda Serralde tillsammans med Fredrik Geisor.

Grännäs skola för åk 3-4, tisdagar 12.45-14.30

Eklöfska skolan för åk 1-2, torsdagar 13.00-14.30

Strömborgska skolan (Näse), måndagar, perioden 4.11-2.12

Mer info om klubbarna: Gun Geisor: 050 4111210 / gun.geisor@evl.fi

Kör & Klubb i  Sannäs skola åk 1-2
Torsdagar kl 13-14.30. I klubben äter vi först mellanmål, sen har vi körövning  och därefter har vi klubbdel. I klubben gör vi olika saker, spelar, pysslar, är ute… Kören är en del av barnkören Diskanten, vi övar körsånger och förbereder oss på att uppträda i kyrkan under gudstjänster och konserter.
Ledare kantor Reidar Tollander och barnledare Anita Strömfors.

flicka med ljusen 2

Vill ditt barn medverka i gudstjänsten?
Varje söndag medverkar barn i olika åldrar i högmässan i domkyrkan. Det finns olika uppgifter som barnen kan göra och en barnansvarig vuxen handleder barnen samt sitter tillsammans med dem i kyrkan.
Om ditt barn vill medverka i gudstjänsten någon söndag, kontakta då Jenni Antila, jenni.antila(@)evl.fi / 040 76 77 600 så kommer vi överens om tidpunkten.

till början