logo

FÖR FAMILJER

BARN UNDER SKOLÅLDERN

DAGKLUBBEN
Verksamheten riktar sig till barn i åldern 2,5-5 år och är avgiftsfri. Syftet med dagklubbarna är att stöda familjen i barnets kristna fostran. Klubben är en trygg plats där barnen får fira andakt, leka, pyssla och sjunga. Tillsammans talar vi om Gud genom andakt och Bibelns berättelser. Dagklubben leds av två barnledare. Barnet behöver ha med sig ett eget mellanmål, i dagklubben serveras vatten.
Det är önskvärt att barnet är blöjfritt men det går att diskutera individuella lösningar.
Dagklubben hålls i Domprostgårdens dagklubb, Finnbyvägen 6.

ANMÄLAN till sommarens dagklubbar pågår.

VERKSAMHETSÅRET 2019-20 finns två grupper:
FISKARNA måndag, onsdag, fredag 9-12 för de lite äldre barnen
DUVORNA måndag, onsdag 9-12 för de yngsta barnen
Hösten dagklubbar är fullbokade.
Dagklubben börjar verksamheten 12 augusti.

Vid anmälan väljer man inte grupp, utan barnet placeras i gruppen beroende på barnets ålder i förhållande till övriga barn.
Barn som tidigare haft plats får fortsätta – men ny anmälan behövs.
Nya barn får plats enligt födelsedatum. Äldre barn har förtur.
Besked om plats meddelas per brev i början av maj.

SOMMARDAGKLUBBEN hålls måndag, tisdag, torsdag, fredag kl. 9-12
under tiden 3-18 juni.
Länken till  anmälningsblanketten finns här

Mera info: Gun Geisor, 050-411 1210 / gun.geisor(at)evl.fi

ÖPPEN DAGKLUBB – Kom som du är!
Barn är välkomna tillsammans med en vuxen för att fira andakt, pyssla och träffa andra. Ingen förhandsanmälan. Serveringsavgift 2 €. Öppna dagklubbar ordnas på följande ställen:
1. Mariagården, Slingervägen 1, Gammelbacka, tisdagar kl. 9.00-11.00
2. Kråkö, Sjötorp, Sjötorpsvägen 2, , torsdagar kl. 9:30-11:30.
3. Domprostgården, Finnbyv. 6, fredagar kl. 9.30-11.30

Mera info: Gun Geisor, 050-411 1210 / gun.geisor(at)evl.fi

Ledare för sektorn kristen fostran är Gun Geisor, 050-411 1210, gun.geisor(a)evl.fi
Ledare för familjeverksamheten är Jenni Antila, 040-767 7600, jenni.antila(a)evl.fi

till början