logo

FÖR FAMILJER

BARN UNDER SKOLÅLDERN

DAGKLUBBEN
Verksamheten riktar sig till barn i åldern 2,5-5 år och är avgiftsfri. Syftet med dagklubbarna är att stöda familjen i barnets kristna fostran. Klubben är en trygg plats där barnen får fira andakt, leka, pyssla och sjunga. Tillsammans talar vi om Gud genom andakt och Bibelns berättelser. Dagklubben leds av två barnledare. Barnet behöver ha med sig ett eget mellanmål, i dagklubben serveras vatten.
Det är önskvärt att barnet är blöjfritt men det går att diskutera individuella lösningar.
Dagklubben hålls i Domprostgårdens dagklubb, Finnbyvägen 6.

VERKSAMHETSÅRET 2019-20 finns två grupper:
FISKARNA måndag, onsdag, fredag 9-12 för de lite äldre barnen
DUVORNA onsdag och fredag 9-12 för de yngsta barnen
NÅGRA LEDIGA PLATSER FINNS.  Kontakta Anita Strömfors,  anita.stromfors(at)evl.fi

 

FAMILJECAFÉ – Kom som du är!
Barn är välkomna tillsammans med en vuxen för att fira andakt, pyssla och träffa andra. Ingen förhandsanmälan. Serveringsavgift 2 €.
Verksamheten startar vecka 34.
Domprostgården, Finnbyv. 6, måndagar kl. 9-11.30
Kråkö, Sjötorp, Sjötorpsvägen 2,, tisdagar kl. 9:30-11:30.

Mera info: Gun Geisor, 050-411 1210 / gun.geisor(at)evl.fi

Ledare för sektorn kristen fostran är Gun Geisor, 050-411 1210, gun.geisor(a)evl.fi
Ledare för familjeverksamheten är Jenni Antila, 040-767 7600, jenni.antila(a)evl.fi

till början