logo

FÖR FAMILJER

BARN UNDER SKOLÅLDERN

VÅREN 2019

ÖPPEN DAGKLUBB – Kom som du är!
Barn är välkomna tillsammans med en vuxen för att fira andakt, pyssla och träffa andra. Ingen förhandsanmälan. Serveringsavgift 2 €. Öppna dagklubbar ordnas på följande ställen:
1. Mariagården, Slingervägen 1, Gammelbacka, tisdagar kl. 9.00-11.00
2. Kråkö, Sjötorp, Sjötorpsvägen 2, , torsdagar kl. 9:30-11:30.
3. Domprostgården, Finnbyv. 6, fredagar kl. 9.30-11.30

Babymassagekurs i samband med Mariagårdens öppna klubb har inhiberats.

Under massagen ordnas lek och pyssel för äldre syskon och den öppna dagklubben är öppen som vanligt för klubbesökare som inte deltar i babymassagen.

 

Vårens knatteskoj:
Utöver den vanliga öppna dagklubben i Domprostgården ordnar vi Knatteskoj
kl. ca 9:15-10 den 15.2. 15.3 och 26.4 för föräldrar tillsammans med barn i åldern 1-5 år. Vi leker och har skoj med taktila aktiviteter. Ingen anmälan behövs och programmet är gratis.

DAGKLUBBAR
Verksamheten riktar sig till barn i åldern 2,5-5 år och är avgiftsfri. Syftet med dagklubbarna är att stöda familjen i barnets kristna fostran. Klubben är en trygg plats där barnen får fira andakt, leka, pyssla och sjunga. Tillsammans talar vi om Gud genom andakt och Bibelns berättelser. Dagklubben leds av två barnledare. Barnet behöver ha med sig ett eget mellanmål, i dagklubben serveras vatten.
Det är önskvärt att barnet är blöjfritt men det går att diskutera individuella lösningar.

DAGKLUBBAR
hålls i Domprostgårdens dagklubb, Finnbyvägen 6
FISKARNA för de lite äldre barnen; måndag, onsdag, fredag kl. 9-12
DUVORNA för de yngsta barnen; måndag och onsdag 9-12
Mera info: Gun Geisor, 050-411 1210 / gun.geisor(at)evl.fi

Ledare för sektorn kristen fostran är Gun Geisor, 050-411 1210, gun. geisor(a)evl.fi
Ledare för familjeverksamheten är Jenni Antila, 040-767 7600, jenni.antila(a)evl.fi

till början