logo

FÖR FAMILJER

BARN UNDER SKOLÅLDERN

DAGKLUBBEN
Verksamheten riktar sig till barn i åldern 2,5-5 år och är avgiftsfri. Syftet med dagklubbarna är att stöda familjen i barnets kristna fostran. Klubben är en trygg plats där barnen får fira andakt, leka, pyssla och sjunga. Tillsammans talar vi om Gud genom andakt och Bibelns berättelser. Dagklubben leds av två barnledare. Barnet behöver ha med sig ett eget mellanmål, i dagklubben serveras vatten.
Det är önskvärt att barnet är blöjfritt men det går att diskutera individuella lösningar.
Dagklubben hålls i Domprostgårdens dagklubb, Finnbyvägen 6.

ANMÄLAN till sommarens och höstens dagklubbar pågår.

VERKSAMHETSÅRET 2019-20 finns två grupper:
FISKARNA måndag, onsdag, fredag 9-12 för de lite äldre barnen
DUVORNA måndag, onsdag 9-12 för de yngsta barnen

Dagklubben börjar verksamheten 12 augusti.

Vid anmälan väljer man inte grupp, utan barnet placeras i gruppen beroende på barnets ålder i förhållande till övriga barn.
Barn som tidigare haft plats får fortsätta – men ny anmälan behövs.
Besked om plats meddelas per brev i början av maj.

Länken till HÖSTENS anmälningsblankett finns här

SOMMARDAGKLUBBEN hålls måndag, tisdag, torsdag, fredag kl. 9-12
under tiden 3-18 juni.
Länken till  anmälningsblanketten finns här

Mera info: Gun Geisor, 050-411 1210 / gun.geisor(at)evl.fi

 

ÖPPEN DAGKLUBB – Kom som du är!
Barn är välkomna tillsammans med en vuxen för att fira andakt, pyssla och träffa andra. Ingen förhandsanmälan. Serveringsavgift 2 €. Öppna dagklubbar ordnas på följande ställen:
1. Mariagården, Slingervägen 1, Gammelbacka, tisdagar kl. 9.00-11.00
2. Kråkö, Sjötorp, Sjötorpsvägen 2, , torsdagar kl. 9:30-11:30.
3. Domprostgården, Finnbyv. 6, fredagar kl. 9.30-11.30

Babymassagekurs i samband med Mariagårdens öppna klubb har inhiberats.

Vårens knatteskoj:
Utöver den vanliga öppna dagklubben i Domprostgården ordnar vi Knatteskoj
kl. ca 9:15-10 den 15.2. 15.3 och 26.4 för föräldrar tillsammans med barn i åldern 1-5 år. Vi leker och har skoj med taktila aktiviteter. Ingen anmälan behövs och programmet är gratis.

DAGKLUBBEN
Verksamheten riktar sig till barn i åldern 2,5-5 år och är avgiftsfri. Syftet med dagklubbarna är att stöda familjen i barnets kristna fostran. Klubben är en trygg plats där barnen får fira andakt, leka, pyssla och sjunga. Tillsammans talar vi om Gud genom andakt och Bibelns berättelser. Dagklubben leds av två barnledare. Barnet behöver ha med sig ett eget mellanmål, i dagklubben serveras vatten.
Det är önskvärt att barnet är blöjfritt men det går att diskutera individuella lösningar.
Dagklubben hålls i Domprostgårdens dagklubb, Finnbyvägen 6.

ANMÄLAN till sommarens och höstens dagklubbar börjar 20.3.
Besked om plats meddelas per brev i början av maj
Barn som tidigare haft plats får fortsätta – men ny anmälan behövs.
Nya barn får plats enligt födelsedatum – äldre har försprång.

Sommardagklubben måndag, tisdag, torsdag, fredag 3-18 juni.
Hösten 2019- Våren 2020:
FISKARNA för de lite äldre barnen; måndag, onsdag, fredag kl. 9-12
DUVORNA för de yngsta barnen; måndag och onsdag 9-12

Mera info: Gun Geisor, 050-411 1210 / gun.geisor(at)evl.fi

Ledare för sektorn kristen fostran är Gun Geisor, 050-411 1210, gun. geisor(a)evl.fi
Ledare för familjeverksamheten är Jenni Antila, 040-767 7600, jenni.antila(a)evl.fi

till början