logo

FÖR FAMILJER

BARN UNDER SKOLÅLDERN

Dagklubben 50 år
Dagklubbens 50-årsjubielum firas lördag 13.10 kl. 16  med Knattekyrka i Lilla kyrkan där Dagklubbsbarnen medverkar med sång. Efteråt firar vi i Domprostgården,
Finnbyvägen 6, med festligheter och servering. Välkommen!

HÖSTEN 2018

DAGKLUBBAR
Verksamheten riktar sig till barn i åldern 2,5-5 år.

Syftet med dagklubbarna är att stöda familjen i barnets kristna fostran. Klubben är en trygg plats där barnen får fira andakt, leka, pyssla och sjunga. Tillsammans talar vi om Gud genom andakt och Bibelns berättelser. Dagklubben leds av två barnledare. Barnet behöver ha med sig ett eget mellanmål, i dagklubben serveras vatten.
Det är önskvärt att barnet är blöjfritt men det går att diskutera individuella lösningar.

Dagklubbarna är fr.o.m. sommaren 2018 avgiftsfria.

DAGKLUBBAR  2018-19
hålls i Domprostgårdens dagklubb, Finnbyvägen 6
FISKARNA för de lite äldre barnen; måndag, onsdag, fredag kl. 9-12 Fullsatt!
DUVORNA för de yngsta barnen; måndag och onsdag 9-12 Fullsatt!

Mera info: Gun Geisor, 050-411 1210 / gun.geisor(at)evl.fi

ÖPPEN DAGKLUBB – Kom som du är!
Barn är välkomna tillsammans med en vuxen för att fira andakt, pyssla och träffa andra. Ingen förhandsanmälan. Serveringsavgift 2 €. Öppna dagklubbar ordnas på följande ställen:
1. Mariagården, Slingervägen 1, Gammelbacka, tisdagar kl. 9.00-11.00
2. Kråkö, Sjötorp, Sjötorpsvägen 2, , torsdagar kl. 9:30-11:30.
3. Vårberga, Sampov. 1, fredagar kl. 9.00-11.00

Babymassagekurs på hösten 2018 i samband med Mariagårdens öppna klubb ordnas under fem tisdagar:  mellan 30.10-27.11  kl. 9-11 för föräldrar med babyn i åldern  3 – 9 månader.
Anmäl er till susanne.hindsberg@evl.fi.  Kursavgift 10€.
Anmälningstid 12- 26.10.2018.
Under massagen ordnas lek och pyssel för äldre syskon och den öppna dagklubben är öppen som vanligt för klubbesökare som inte deltar i babymassagen

Höstens knatteskoj:
Utöver den vanliga öppna dagklubben i Vårberga ordnar vi Knatteskoj kl. ca 9:15-10 för föräldrar tillsammans med barn i åldern 1-5 år. Vi leker och har skoj med taktila aktiviteter. Ingen anmälan behövs och programmet är gratis.
Knatteskoj ordnas:  21.9, 5.10, 26.10, 21.12

Nalleklubben i Domprostgården
I dagklubbsutrymmen, Finnbyv. 6 startar vi en verksamhet för barn från 2 år och äldre. Vi leker, pysslar berättar korta bibelberättelser och sjunger tillsammans. Barnen tas omhand av ledarna Kerstin Eklöf och Sussi Hindsberg.
Höstens första klubb är 6.9 kl. 14-16.

Ledare för sektorn kristen fostran är Gun Geisor, 050-411 1210, gun. geisor(a)evl.fi.
Ledare för familjeverksamheten är Jenni Antila, 040-767 7600, jenni.antila(a)evl.fi

till början