logo

KOM MED!

GRUPPER INOM DIAKONI OCH MISSION

 Missions och bibel  gemenskaps

 DIAKONIGRUPPER

ANDAKT med LUNCH FÖR PENSIONÄRER OCH ARBETSLÖSA

Varje tisdag kl. 12 i församlingshemmet. Lunchen inleds med andakt.
Lunchen kostar 7 € för pensionärer och 2 € för arbetslösa.
Är du arbetslös? Du är berättigad att äta lunch i Mariagården måndagar kl. 11, Svenska församlingshemmet  tisdagar kl. 12 och i Finska församlingshemmet onsdagar kl. 12.

MARIAKRETSEN

Samtalsgrupp för pensionerade kvinnor i musikrummet bredvid Café Ankaret varannan onsdag kl. 13-14.30.  Ledare är Inge Blom.

KRÅKÖ-KRETSEN

Vi samlas en torsdag i månaden kl. 14-15.30 i Sjötorp. Vi samtalar om kristna frågor och dricker kaffe.

VÄNTJÄNSTVÄNNER

samlas i musikrummet.
Församlingen har en grupp frivilliga väntjänstvänner som besöker ensamma i deras hem, på sjukhus och andra anstalter. Kontakten innebär oftast samvaro och samtal, men också promenader och gudstjänstbesök. För närvarande finns det ungefär 30 aktiva vänner som besöker 1-3 klienter per man. Man kan få en vän genom att kontakta diakonicentralen. Behovet av vänner är stort. Så välkommen med i vår verksamhet om du har tid över.
Vi samlas en tisdag i månaden i musikrummet.

UPPVAKTNING AV 80 OCH 90 ÅR FYLLDA
Församlingen inbjuder två gånger under året alla jubilarer som fyller 80 eller 90 år till en gemensam födelsedagsfest i församlingshemmet. En personlig inbjudan sänds ut och den riktar sig också till en följeslagare. De som inte kan eller vill komma, kan i stället få ett personligt besök från församlingen. De som fyller 100 år eller mera får ett personligt besök på bemärkelsedagen!

RINGEN r.f.
Psykosocial förening vars syfte är att upprätthålla den mentala hälsan. 

DE DÖVA

I Borgå är dövarbetet en mässa på teckenspråk några gånger per termin. Dövpräst Maria Lindberg (KCSA) är kontaktperson i församlingen. Sari Koponen är dövas kontaktperson bnd.psk(at)gail.com eller på dövas Facebook- sida. Sari har lovat informera döva om tidpunkten för mässorna.

MISSIONSGRUPPER

CAFÉ ANKARET

Välkommen till Café Ankaret träffpunkt för alla åldrar!
Tisdag – torsdag kl. 10-13.30, Runebergsgatan 24, ingång från gården
* Café, tidningar, försäljning av vykort och adresser mm
* Någon att prata med
* Möjlighet att sticka lappar till filtar
* Intäkterna går till missionsarbetet
Är du intresserad av att ställa ut?
Ring teologassistent/mission Sanna Lindström tel. 040-528 6577

Vill du bli en cafévärdinna? Kontakta Sanna!
Mer info på missionssidan.

MISSIONS- OCH BIBELKVÄLLAR

För alla intresserade med Bibelstudium, förbön, senaste nytt på missionsfronten och aktuella händelser i församlingen. Välkommen till i Café Ankaret onsdagarna varannan vecka kl. 17.

SJÖMANSKYRKANS MISSIONSKRETS

i Borgå samlas varannan måndag kl. 13 i Café Ankaret. Ledare Göta Ekberg.
Se tidpunkt i kalendern.  Välkommen!


MISSIONSKRETSEN

samlas varannan torsdag kl. 13 i församlings-hemmets musikrum.
Ledare Kerstin Vikström.  Se tidpunkt i kalendern. Välkommen!

MISSIONSKRETSAR
Till förmån för Finska Missionssällskapet
– Borgå stad, församlingshemmet, ledare Kerstin Vikström
– Hindhår, ledare Gunvor Kippilä
– Söderveckoski, ledare Inger Backman.
Till förmån för Finlands Sjömanskyrka
– Borgå stad, församlingshemmet, ledare Göta Ekberg.
– Gäddrag, Fagerstad-Vålax, ledare Elja Bäcklund och Dagny Lindholm.

 GRUPPER FÖR VUXNA

För vuxen sektorn ansvarar kaplan Hanna Eisentraut-Söderström. Är du osäker vart du skall vända dig går det bra att kontakta Hanna  tel. 0400-928 195.
Grupperna hittas här.

 

till början