logo

KOM MED!

GRUPPER INOM DIAKONI, MISSION OCH VUXEN

 Missions och bibel  gemenskaps

 DIAKONIGRUPPER

FÖREDRAG torsdag 24.10: Bra att veta om sömnen
Föreläsning ”Bra att veta om sömnen” med sakkunniga Mikaela Wiik i Svenska församlingshemmets musikrum, ingång från gården. Ordnas i samarbete med Folkhälsan.

Må Bra Dag på Pellinge 7. 11

Känner du att du behöver ett avbrott i tillvaron. Kom med och fira en dag i den natursköna miljön i Pellinge.
Möjlighet ges till utevistelse, bastubad, att spela bredspel, samtal, måltidsgemenskap, allsång, andakt mm.
Pris 10€. Anmälning Irina Lemberg 0405125082, Ulrika Lindholm-Nenonen 0407472232, Åsa (asa) Eriksson 0405890354, förnamn.efternamn@evl.fi. , Facebook. Avfärd 08.15 från Svenska församlingshemmet, Runebergsgatan 24,
och hemkomst vid 17-tiden.

ANDAKT med LUNCH FÖR PENSIONÄRER OCH ARBETSLÖSA

Varje tisdag kl. 12 i församlingshemmet. Lunchen inleds med andakt.
Lunchen kostar 7 € för pensionärer och 2 € för arbetslösa.
Är du arbetslös? Du är berättigad att äta lunch i Mariagården måndagar kl. 11, Svenska församlingshemmet  tisdagar kl. 12 och i Finska församlingshemmet onsdagar kl. 12.

MARIAKRETSEN

Samtalsgrupp för pensionerade kvinnor i musikrummet bredvid Café Ankaret varannan onsdag kl. 13-14.30.  Ledare är Inge Blom.
För Dig som vill lära känna nya människor och delta i en gruppverksamhet. Kom och bekanta dej med oss äldre kvinnor och vårt intressanta mötesinnehåll. Vi samlas onsdagar 20.2, 6.3, 20.3,3.4, 17.4, 8.5 i församlingshemmets musikrum kl. 13.00-14.30. Välkommen med!

KRÅKÖ-KRETSEN

Vi samlas en torsdag i månaden kl. 14-15.30 i Sjötorp. Vi samtalar om kristna frågor och dricker kaffe.

VÄNTJÄNSTVÄNNER

samlas i musikrummet.
Församlingen har en grupp frivilliga väntjänstvänner som besöker ensamma i deras hem, på sjukhus och andra anstalter. Kontakten innebär oftast samvaro och samtal, men också promenader och gudstjänstbesök. För närvarande finns det ungefär 30 aktiva vänner som besöker 1-3 klienter per man. Man kan få en vän genom att kontakta diakonicentralen. Behovet av vänner är stort. Så välkommen med i vår verksamhet om du har tid över.
Vi samlas en tisdag i månaden i musikrummet.

UPPVAKTNING AV 80 OCH 90 ÅR FYLLDA
Församlingen inbjuder två gånger under året alla jubilarer som fyller 80 eller 90 år till en gemensam födelsedagsfest i församlingshemmet. En personlig inbjudan sänds ut och den riktar sig också till en följeslagare. De som inte kan eller vill komma, kan i stället få ett personligt besök från församlingen. De som fyller 100 år eller mera får ett personligt besök på bemärkelsedagen!

RINGEN r.f.
Psykosocial förening vars syfte är att upprätthålla den mentala hälsan. 

DE DÖVA

I Borgå är dövarbetet en mässa på teckenspråk några gånger per termin. Dövpräst Maria Lindberg (KCSA) är kontaktperson i församlingen. Sari Koponen är dövas kontaktperson bnd.psk(at)gail.com eller på dövas Facebook- sida. Sari har lovat informera döva om tidpunkten för mässorna.

MISSIONEN

CAFÉ ANKARET

Välkommen till Café Ankaret träffpunkt för alla åldrar!
Tisdag – torsdag kl. 10-13.30, Runebergsgatan 24, ingång från gården
* Café, tidningar, försäljning av vykort och adresser mm
* Någon att prata med
* Möjlighet att sticka lappar till filtar
* Intäkterna går till missionsarbetet
Är du intresserad av att ställa ut?
Ring teologassistent/mission Sanna Lindström tel. 040-528 6577

Missionskretsar och Sjömanskyrkans missionskretsar
Kretsarna arbetat ideellt till förmån för Finska Missionssällskapet. Kretsarna tar gärna emot nya medlemmar.
Om du är intresserad kontakta Sanna Lindström 040 528 6577 eller kom direkt till samlingen!
Mer information om missionskretsarna hittas här.

 

GRUPPER FÖR VUXNA

För vuxen sektorn ansvarar kaplan Hanna Eisentraut-Söderström. Är du osäker vart du skall vända dig går det bra att kontakta Hanna  tel. 0400-928 195.
Grupperna hittas här.

 

till början