logo

KOM MED!

MISSION OCH CAFÉ ANKARET

Missionsarbetet handhas av teologassistent Sanna Lindström.

Café Ankaret – 25 år av frivillig verksamhet
Välkommen till Café Ankaret träffpunkt för alla åldrar!
Tisdag – torsdag kl. 10-13.30, Runebergsgatan 24, ingång från gården
Café, tidningar, försäljning av vykort och adresser mm
Någon att prata med
Möjlighet att sticka lappar till filtar
Intäkterna går till missionsarbetet
Är du intresserad av att ställa ut? Ring Sanna Lindström tel. 040 528 6577.
Café Ankaret sköts som frivilligverksamhet

Utställning just Tomtar av Iris Nyholm.

 

MISSIONS- OCH BIBELKVÄLLAR
För alla intresserade med Bibelstudium, förbön, senaste nytt på missionsfronten och aktuella händelser i församlingen. Välkommen till i Café Ankaret onsdagar varannan vecka kl. 17.

Borgå svenska domkyrkoförsamling är en del av den världsvida kyrkan genom att med sin verksamhet stöda missionärers arbete världen genom att delta i kyrkornas internationella arbete för liv och människovärde. De kanaler som vi har valt är missionsarbete och internationell diakoni.

Församlingen understöder följande missionärers arbete.

 

       
Familjen Tikum  Anna-Lena Särs    Ruth Åbacka
Senegal   Senegal    Kenya


Anna och Bertrand Tikum
 arbetar för evangelisk lutherska kyrkan i Senegal. Bertrand verkar som ekonomisk rådgivare och  Anna arbetar med fadderbarnsverksamheten och information. Till familjen hör även Ronja och Nicole. De är utsända av Finska Missionssällskapet (FMS).
 Tikums nyhetsbrev augusti 2018

Anna-Lena Särs också i Senegal jobbar med barn och ungdomar i kyrkan. Hon gör undervisningsmaterial som passar i den lokala kulturen.
Särs nyhetsbrev september 2018

Läs mer om Anna-Lenas arbete på Finska Missionens webbsida och följ hennes blogg

Rut Åbacka i Kenya är utsänd genom Svenska Lutherska Evangeliföreningens Kenyamission understöder församlingen . Rut är farmaceut till yrket och arbetar i Kenya med diakoni, nödhjälp och aidsarbete.

Vi ber för dem alla söndagar i högmässan. De är tacksamma för alla de förböner och hälsningar de får. Missionssekreterare Gun Lindström har deras adresser.

GRUPPER
Gruppernas träffar hittas  i kalendern på  första sida.
Missions- och bibelkväll
För alla intresserade med Bibelstudium, förbön, senaste nytt på missionsfronten och aktuella händelser i församlingen. Välkommen till i Café Ankaret onsdagar varannan vecka kl. 17.
Sjömanskyrkans missionskrets
i Borgå samlas varannan måndag kl. 13 i Café Ankaret. Ledare Göta Ekberg.
Missionssyföreningen
samlas varannan torsdag kl. 13 i församlingshemmets musikrum. Ledare Kerstin Vikström.
Missionskretsar
Kretsarna arbetat ideellt till förmån för Finska Missionssällskapet. Kretsarna tar gärna emot nya medlemmar.
Om du är intresserad kontakta Sanna Lindström 040 528 6577 eller kom direkt till samlingen!
Närmare uppgifter om när kretsarna sammankommer hittar du i händelsekalendern.
1. Borgå stad, församlingshemmet, ledare Kerstin Vikström
2. Hindhår, ledare Gunvor Kippilä
3. Söderveckoski, ledare Inger Backman
Till förmån för Finlands Sjömanskyrka
1. Borgå stad, församlingshemmet, ledare Göta Ekberg. –
2. Gäddrag, Fagerstad-Vålax, ledare Elja Bäcklund och Dagny Lindholm.
Missionsluncher ordnas  i församlingshemmet några gånger per år. Mer information i händelsekalendern . Välkommen!
Rättvise-handel I vår församling dricker vi Rejält kaffe och te för att förbättra levnadsförhållandena för de fattiga i u-länderna. Läs mera om Rejäl handel
Vill du veta mera om missionen?
Kontakta missionssekreterare Gun Lindström eller kolla länkarna till t.ex.
Finska Missionssällskapet, Finlands SjömanskyrkaSvenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland och Kyrkans Utlandshjälp

till början