logo

KOM MED!

MISSION OCH CAFÉ ANKARET

Domkyrkoförsamlingen vill framföra ett Stort Tack till alla missionsvänner som med stor flit och givmildhet arbetat för missionen!
Du har gjort att vi kunde föra 142 stycken ”nuttur” (babykoltar) till FMS för att sändas till Nepal och Etiopien, 41 stycken stickade filtar till Skyddshemmet Dikoni i Viborg och Familjecentret i Tallinn. Tack också  för alla vantar, sockor, tröjor, babyfiltar och frimärken som ni bidragit med!
God Jul och Gott Nytt År!

Anmänlingar till lunchen pågår nu!
Meny: Honungssmetana ugnslax, potatis. Rostbiffsallad, grönsallad och råkostfat. Choklad -mousse kaka, kaffe, te, saft. Pris: vuxna 15€, barn upp till 12 år 1€/år. Bordsreservering senast 3.11 till gun.lindstrom(@)evl.fi, 040-5267483.

Café Ankaret med barn

Välkommen till Café Ankaret träffpunkt för alla åldrar!
Tisdag – torsdag kl. 10-13.30, Runebergsgatan 24, ingång från gården
Café, tidningar, försäljning av vykort och adresser mm
Någon att prata med
Möjlighet att sticka lappar till filtar
Intäkterna går till missionsarbetet
Är du intresserad av att ställa ut? Ring Gun Lindström tel. 040 5267483.

Café Ankaret sköts som frivilligverksamhet
År 2016: Caféet öppet 88 dagar
År 2016: Caféet gav vinst 2 073 € som gick till missionärernas arbete via FMS och SLEF

MISSIONS- OCH BIBELKVÄLLAR

För alla intresserade med Bibelstudium, förbön, senaste nytt på missionsfronten och aktuella händelser i församlingen. Välkommen till i Café Ankaret onsdagar varannan vecka kl. 17.

Borgå svenska domkyrkoförsamling är en del av den världsvida kyrkan genom att med sin verksamhet stöda missionärers arbete världen genom att delta i kyrkornas internationella arbete för liv och människovärde. De kanaler som vi har valt är missionsarbete och internationell diakoni.

Missionssekreterare Gun Lindström och teologassistent Sanna Lindström handhar missionsarbetet.

Församlingen understöder följande missionärers arbete.


TIKUMS hösten 2016 beskuren 72 1
       
Familjen Tikum    
Senegal    
         
Ruth Åbacka SLEF_web   Anna-Lena_web  
Ruth Åbacka   Anna-Lena Särs    
Kenya   Senegal     
         

Anna och Bertrand Tikum arbetar för evangelisk lutherska kyrkan i Senegal. Bertrand verkar som ekonomisk rådgivare och  Anna arbetar med fadderbarnsverksamheten och information. Till familjen hör även Ronja och Nicole. De är utsända av Finska Missionssällskapet (FMS).
Tikums rundbrev nov-17

Anna-Lena Särs också i Senegal jobbar med barn och ungdomar i kyrkan. Hon gör undervisningsmaterial som passar i den lokala kulturen.
Anna-Lenas rundbrev nov-17

Läs mer om Anna-Lenas arbete på Finska Missionens webbsida och följ hennes blogg

Rut Åbacka i Kenya är utsänd genom Svenska Lutherska Evangeliföreningens Kenyamission understöder församlingen . Rut är farmaceut till yrket och arbetar i Kenya med diakoni, nödhjälp och aidsarbete.

Vi ber för dem alla söndagar i högmässan. De är tacksamma för alla de förböner och hälsningar de får. Missionssekreterare Gun Lindström har deras adresser.

GRUPPER
Gruppernas träffar hittas  i kalendern på  första sida.
Missions- och bibelkväll
För alla intresserade med Bibelstudium, förbön, senaste nytt på missionsfronten och aktuella händelser i församlingen. Välkommen till i Café Ankaret onsdagar varannan vecka kl. 17.
Sjömanskyrkans missionskrets
i Borgå samlas varannan måndag kl. 13 i Café Ankaret. Ledare Göta Ekberg.
Missionssyföreningen
samlas varannan torsdag kl. 13 i församlingshemmets musikrum. Ledare Kerstin Vikström.
Missionskretsar
Kretsarna arbetat ideellt till förmån för Finska Missionssällskapet. Kretsarna tar gärna emot nya medlemmar. Om du är intresserad kontakta Gun Lindström 040 5267483  eller kom direkt till samlingen! Närmare uppgifter om när kretsarna sammankommer hittar du i händelsekalendern.
1. Borgå stad, församlingshemmet, ledare Kerstin Vikström
2. Hindhår, ledare Gunvor Kippilä
3. Söderveckoski, ledare Inger Backman
Till förmån för Finlands Sjömanskyrka
1. Borgå stad, församlingshemmet, ledare Göta Ekberg. –
2. Gäddrag, Fagerstad-Vålax, ledare Elja Bäcklund och Dagny Lindholm.
Missionsluncher ordnas  i församlingshemmet några gånger per år. Mer information i händelsekalendern . Välkommen!
Rättvise-handel I vår församling dricker vi Rejält kaffe och te för att förbättra levnadsförhållandena för de fattiga i u-länderna. Läs mera om Rejäl handel
Vill du veta mera om missionen?
Kontakta missionssekreterare Gun Lindström eller kolla länkarna till t.ex. Finska Missionssällskapet, Finlands SjömanskyrkaSvenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland och Kyrkans Utlandshjälp

sivun alkuun