logo

MUSIK

KONSERTER

spel vid orgeln

Musik i Borgå domkyrka i december 2017

Sö 26.11 kl. 18   Finland i toner – församlingarnas vuxenkörer (Borgå kammarkör, Gaudeamuskören, Kamppulakuoro, Laulupiiri, Varia Voce, Vox Consolationis) hyllar 100-åriga Finland. Fritt inträde

Sö 3.12 kl. 18  Klanglyster i mörkret – Kammarkören Soi, dir. Christiaan Boele. Fritt inträde.

On 13.12 kl. 18.30 Luciamusik. Barnkören Diskanten och Lucia med tärnor. Fritt inträde.

Fre 15.12 kl. 19 Julkonsert med Varia Voce och Fantasmi, dir. Jarkko Yli-Annala. Fritt inträde.

Lö 16.12 kl. 15 & 18 Runebergskörens julkonsert, Programblad 22 €

Fre 22.12 kl. 19 Julkonsert med Sancti Amici och Frida, dir. Minna Wesslund. Fritt inträde.

Må 25.12 kl. 18 Jul med Johanna – Johanna Almark Mannila, sång & violin, Henrik Wikström, piano, Hannu Rantanen, kontrabas, Kaarle Mannila, slagverk, m.fl. Fritt inträde.

 

 

 

 

 

 

 


 

 

till början