logo

MUSIK

KONSERTER

spel vid orgeln

Musik i Borgå domkyrka hösten 2017

Sö 24.9 kl. 16    Amazing Grace – Baltic Gospel Singers, dir. Peter Södergård. Programblad 10 €

Sö 1.10 kl. 18    Luther och änglarna, Orgelmusik inspirerad av Martin Luther och änglar med  Mikael Helenelund, Reidar Tollander, Minna Wesslund och Jarkko Yli-Annala. Fritt inträde.

To 26.10 kl. 19  Misa Criolla – Borgå kammarkör & Band, dir. Eric-Olof Söderström, framför musik av A. Ramirez, C. Franck och G. Fauré. Program 15 €.

Sö 5.11 kl. 18     Luther och kantorerna – Borgåkantorerna låter sig inspireras av Martin Luther. Konsert med Ensemble del Duomo, dir. Eric-Olof Söderström

Sö 26.11 kl. 18   Finland i toner – församlingarnas vuxenkörer hyllar 100-åriga Finland

On 13.12 kl. 18.30 Luciamusik. Barnkören Diskanten och Lucia med tärnor

Fre 15.12 kl. 19 Julkonsert med Varia Voce och Fantasmi, dir. Jarkko Yli-Annala

Lö 16.12 kl. 15 & 18 Runebergskörens julkonsert, programblad 22 €

Fre 22.12 kl. 19 Julkonsert med Sancti Amici och Frida, dir. Minna Wesslund

Må 25.12 kl. 18 Julmusik med Johanna Almark-Mannila & co

MUSIK I LILLA KYRKAN

To 12.10 kl. 19    Körkonsert – Varia Voce, dir. Jarkko Yli-Annala, orgel Reidar xxxxxxxxxxxxx   Tollander. Fritt inträde.

Lö 21.10 kl. 15    Kammarmusik med Colori-kvintetten (RSO). Programblad 10 €.

LUTHER-MUSIKAL I HÖGMÄSSAN
Sö 29.10 kl. 12.15  Karins Runows musikal Luthers ungar framförs i högmässan av barnkörerna i Borgå och Lovisa med Band. Musikalen gavs i Lovisa kyrka i maj med stor framgång.

 

 

 

 

 


 

 

till början