logo

MUSIK

KÖRER OCH MUSIKGRUPPER

Oratoriekören söker sångare till Mozartmässa
långfredag 30.3 kl. 16 framför Borgå Oratoriekör, Lojo stadsorkester och en framstående solistkvartett Mozarts stora c-mollmässa i Borgå domkyrka.
Körens övningar startar fredag 19.1 kl. 18-21 och lördag 20.1 kl. 10.30-16.30 i Finska församlingshemmet, Lundagatan 5. Därefter övar kören tisdagar kl. 18-21 samt lördag 3.3 kl. 10.30-16.30.
Kören hälsar rutinerade körsångare med notläsningsförmåga välkomna med i projektet. De som sjungit verket tidigare ombeds ta med sig noterna. Det är 12 år sedan kören senast framförde c-mollmässan i Borgå.
Mer information ger körens dirigent Eric-Olof Söderström 0400-933106 och korrepetitor Mikael Helenelund 040-5849952.

Församlingen har körverksamhet för alla åldrar. Mer information om musikverksamheten får du av kantorerna. Övningarna hålls i församlingshemmet, antingen i stora salen eller i musikrummet bredvid Café Ankaret. Nya medlemmar är välkomna!

Baby- och knatterytmik

ordnas i samarbete med BMI. Ledare är Emilie Adolfsson.
Grupperna samlas torsdagar i Svenska församlingshemmets musikrum 11.1 – 26.4.2018 (sportlov vecka 8 och påsklov 29.3-2.4)
Torsdagar:
9:40-10:10 Knatterytmik A ( 9mån- 2år)
10:15-10:45 Knatterytmik B (över 2 åringar)
11.00-11:30 Babyrytmik ( 0-9 mån)

Ordnas i samarbete med Borgå Medborgarinstitut. Anmälan till BMI. Ingen avgift.

Anmälan till BMI. Ingen avgift.

Barnkören Diskanten

är en kör för barn i skolåldern (åk 1-6) som övar onsdagar kl. 16.00-16.50. På våren deltar Diskanten bl.a. i Barnens sångfest i Vasa 20-22 april. Ledare är Reidar Tollander tel. 040-563 2091.

UV-Sound
är en musikgrupp för ungdomar, som samlas till olika projekt. Kontaktperson är Mikael Helenelund 040-584 9952.

Borgå kammarkör
är en blandad kör som förutom att medverka i gudstjänster även ger konserter med en bredare repertoar. Kören över tisdagar kl. 18-20. Kören leds av Eric-Olof Söderström. Terminsprogram för Borgå kammarkör

Gaudeamuskören

är en pensionärskör som medverkar i gudstjänster och samlingar av olika slag. Övningarna är onsdagar kl. 10.30-12. Terminsprogram för kören.
Kören leds av Mikael Helenelund.

Gudstjänstkören

är en projektkör för gudstjänstlivets behov. Kontakta kantorerna om du vill komma med på sms-listan och den vägen få inbjudan till sångtillfällena.

Borgå Oratoriekör

är en tvåspråkig projektkör för framförande av större kyrkomusikverk, Kören framför Mozarts Mässa c-moll i Domkyrkan på långfredag 30.3 kl. 16. Start fre 19.1 kl. 18-21 och lö 20.1 kl. 10.30-16.30 i Finska församlingshemmet. Därefter övning tisdagar kl. 18-21 samt lö 3.3 kl. 10.30-16.30. Närmare info Eric-Olof Söderström 0400-933106.

Domkyrkokören

är en projektkör som sjunger vid  stora helger som första advent och påsk.

Blockflöjtsensemblen

framträder i samband med gudstjänster och konserter. Den leds av Reidar Tollander.

Cornicines Borgoensis
är en brassensemble som medverkar i festgudstjänster. Kontaktperson är Jari Nenonen 0400-717169.

Orgelundervisning

Är du intresserad av att börja spela orgel? Kontakta i så fall Reidar Tollander, tel. 040-563 2091. Det är bra om du har spelat piano tidigare och kan noter.

Mer information om musikverksamheten får du av kantorerna.
Övningarna hålls i församlingshemmet, antingen i stora salen eller i musikrummet bredvid Café Ankaret. Nya medlemmar är välkomna!

till början