logo

MUSIK

KÖRER OCH MUSIKGRUPPER

Församlingen har körverksamhet för alla åldrar. Mer information om musikverksamheten får du av kantorerna. Övningarna hålls i församlingshemmet, antingen i stora salen eller i musikrummet bredvid Café Ankaret. Nya medlemmar är välkomna!

Baby- och knatterytmik

ordnas i samarbete med BMI. Ledare är Jenna Romberg. Anmälan till BMI.

Grupperna samlas tisdagar i Svenska församlingshemmets musikrum 8.1 – 16.4 (sportlov 19.2)
9:00-9.30 Knatterytmik A1 (9 mån – 2 år)
9:30-10:00 Knatterytmik A2 (9 mån – 2 år)
10:05-10:35 Knatterytmik B (över 2-åringar)
10.45-11:15 Babyrytmik ( 0-9 mån)

Barnkören Diskanten

är en kör för barn i skolåldern (åk 1-6) som övar onsdagar kl. 16.15-17.00 i Svenska församlingshemmet. Ledare är Reidar Tollander tel. 040-563 2091.

UV-Sound
är en musikgrupp för ungdomar, som samlas till olika projekt. Kontaktperson är Rebecka Ståhlman 040-7469582.

Borgå kammarkör
är en blandad kör som förutom att medverka i gudstjänster även ger konserter med en bredare repertoar. Kören över tisdagar kl. 18-20. Kören leds av Eric-Olof Söderström. Terminsprogram för Borgå kammarkör

Gaudeamuskören

är en pensionärskör som medverkar i gudstjänster och samlingar av olika slag. Övningarna är onsdagar kl. 10.30-12. Terminsprogram för kören. Kören leds av Mikael Helenelund.

Gudstjänstkören

är en projektkör för gudstjänstlivets behov. Kontakta kantorerna om du vill komma med på sms-listan och den vägen få inbjudan till sångtillfällena.

Borgå Oratoriekör

är en tvåspråkig projektkör för framförande av större kyrkomusikverk, På palmsöndagen 14.4 kl. 18 framför kören Haydns Nelsonmässa i Domkyrkan. På långfredag 19.4 kl. 20 deltar kören i påskvandringen Via Crucis. Mer info ger Eric-Olof Söderström 0400-933106 och Mikael Helenelund 040-5849952.

Domkyrkokören

är en projektkör som sjunger vid  stora helger som första advent och påsk.

Blockflöjtsensemblen

framträder i samband med gudstjänster och konserter. Den leds av Reidar Tollander.

Cornicines Borgoensis
är en brassensemble som medverkar i festgudstjänster. Kontaktperson är Jari Nenonen 0400-717169.

Orgelundervisning

Är du intresserad av att börja spela orgel? Kontakta i så fall Reidar Tollander, tel. 040-563 2091. Det är bra om du har spelat piano tidigare och kan noter.

Mer information om musikverksamheten får du av kantorerna.
Övningarna hålls i församlingshemmet, antingen i stora salen eller i musikrummet bredvid Café Ankaret. Nya medlemmar är välkomna!

till början