logo

MUSIK

MUSIKEN I FÖRSAMLINGEN

män som sjunger i kyrkan

 

Musiken är en omistlig del av församlingens liv. Domkyrkoförsamlingen har en livaktig musikverksamhet för alla åldrar. Det finns många körer och musikgrupper, som regelbundet medverkar i gudstjänsterna. Församlingen ordnar också många konserter och musikevenemang, ofta i samarbete med finska församlingen.

Kantorerna leder församlingens musikverksamhet:
Mikael Helenelund, tel. 040-584 9952
Eric-Olof Söderström, tel. 0400-933 106
Reidar Tollander, tel.  040-563 2091

Helenelund_Mikael_2 Söderström_Eric-Olof_1 Tollander_Reidar_1
Mikael Helenelund Eric-Olof Söderström Reidar Tollander
Kantor Kantor Kantor
040-584 9952 0400-933 106 040-563 2091

 

Musikkansliet hittar man i Svenska församlingshemmet, Runebergsg. 24, 06100 Borgå. Telefonnumret dit är 019-661 1242.

Kantorerna nås även per e-post fornamn.efternamn@evl.fi

till början