logo

UNGDOMAR

PROJEKT

Ungdomsarbetet i Borgå svenska domkyrkoförsamling har en del projektbaserad verksamhet där du kan delta.

I år håller vi regebunden kontakt med missionärerna Mia och Ben Westerling i Nepal (Finska missionssällskapet FMS) och stöder dem bl a i arbetet för flickors rätt att gå i skola och utbilda sig.

 

till början