logo

UNGDOMAR

SKRIFTSKOLA

ungdomar som springer

VÄLKOMMEN TILL SKRIFTSKOLAN!

 

Anmälan till 2018 års skriftskola skedde under hösten 2017. I september fick alla församlingsmedlemmar som under år 2018 fyller 15 år en infobroschyr om skriftskolan hemskickat på posten. Den finns även här:  Skriftskolan 2018

Schema över vårterminens samlingar finns här:  2018 Samlingsdatum under vårterminen

Anmälan till SKRIFTSKOLAN 2018 har upphört 12.11. Det är ändå inte försent att ännu komma med, men du får finna dig i de platser som finns kvar. Kontakta mats.fontell@evl.fi, så får du länken till den elektroniska anmälningsblanketten.

Observera att alla frågor märkta med stjärna behöver besvaras. Observera också möjligheten till tilläggsinformation gällande gruppval, specialbehov mm. Om blanketten öppnar sig på finska så klicka på ”svenska” längst upp till höger! mari.puska@evl.fi eller mats.fontell@evl.fi svarar på frågor gällande skriftskolan.

Vecka 43 har det ordnats  informationstillfällen i skolan för åk 8. Att höra till Borgå finska församling är inte ett hinder för att delta i Domkyrkoförsamlingens skriftskola. Även ungdomar som inte hör till kyrkan är välkomna att delta. Konfirmation förutsätter dock dop och församlingstillhörighet.

Skriftskolan riktar sig till personer födda år 2003 eller tidigare och består av olika samlingar, läger och därefter konfirmation. År 2018 blir det dagläger på Svenska församlingshemmet under sportlovet och övernattningsläger på Pellinge, Emsalö och Houtskär under sommaren.

Mera info ger ungdomsarbetsledare Mats Fontell.

SKRIFTSKOLANS UPPBYGGNAD
Till skriftskolan hör olika samlingar och kyrkogång under vårterminen med gruppen före sommarens lägerperiod:

Startsamling, en onsdag kl. 15.00 på Svenska församlingshemmets ungdomsvåning, Runebergsgatan 24, då vi kommer i gång och blir bekanta med varandra.

Kyrkkvällen ”Kyrkan med fem sinnen”, En onsdag kl. 18-20 i Domkyrkan då konfirmanderna får bekanta sig med kyrkan på ett annorlunda sätt; Ställa sig i predikstolen, provspela orgeln mm.

Skriftskoldag, som börjar kl. 10.30 på församlingshemmets ungdomsvåning och avslutas kl. 16. Under dagen deltar vi högmässan i Domkyrkan kl. 12, och den i gruppen som så vill får delta i nattvarden. Efteråt äter vi lunch i församlingshemmet.

Alla grupper deltar i högmässan fyra gånger.

Före sommarens lägerperiod blir det info-samling i maj för praktisk information gällande lägret.
Alla samlingar och kyrkbesök är förstås obligatoriska eftersom de är en del av skriftskolan. Ifall du inte kan komma på din egen grupps samling kan du gå på någon annan grupps samling istället. Det är bra om du meddelar om det i förväg.

SKRIFTSKOLANS MÅLSÄTTNING

är att de unga skall lära sig vad det innebär att vara döpt, konfirmerad samt tillhöra en världsvid kristen kyrka. Skriftskolan utgår långt från de ungas egna frågor och vi får tillsammans växa och mogna som människor och som kristna.

ÖVRIG INFORMATION

För att bli konfirmerad bör man vara döpt. Det är helt normalt att en del konfirmander döps före, under eller efter skriftskollägret. Huvudsaken är att det sker före konfirmationen.

Lägren  hålls sommaren 2017  på Pellinge lägergård i Borgå och på Houtskär folkhögskola i Åbolands skärgård. Vid behov ordnas konfirmandundervisning för en grupp utan övernattning på läger. Liksom tidigare finns det också beredskap för privat undervisning.

De familjer som befinner sig i ekonomiska svårigheter kan av Församlingsrådet anhålla om befrielse från lägeravgiften. Mer om detta i den broschyr som finns tillgänglig från vecka 44.

 

sivun alkuun