logo

UNGDOMAR

SKRIFTSKOLA

VÄLKOMMEN TILL SKRIFTSKOLAN 2020!


I oktober 2019 får alla församlingsmedlemmar som är födda 2005 ett informationsbrev om skriftskolan på posten. Vecka 43 (efter höstlovet) hålls informationstillfällen i skolorna för åk 8 efter skoldagen (Lypa 23.10 och Ströhö 24.10) 
Att höra till Borgå finska församling är inte ett hinder för att delta i Domkyrkoförsamlingens skriftskola. Även ungdomar som inte hör till kyrkan är välkomna att delta. Konfirmation förutsätter dock dop och församlingstillhörighet. Den som inte är medlem i domkyrkoförsamlingen och därmed inte fått info på posten, får broschyren vid infotillfället i skolan. Broschyren laddas även upp här samt finns på ungdomsvåningen, Runebergsgatan 24 efter vecka 43. I broschyren finns detaljerad information om hur och när man anmäler sig till skriftskolan. Anmälan görs elektroniskt från fredag 25.10

Broschyren ”Skriba 2020” med all information om grupper och anmälan finns här:  Skribabroschyr 2020

Deltagarkort för läger finns här:  DELTAGARKORT

Schemat för skriftskolans samlingar under vårterminen finns snart här:

2020 år samlingsdatum under vårterminen kommer under hösten här:

Skriftskolan 2020 riktar sig till personer födda år 2005 eller tidigare och består av olika samlingar, läger och därefter konfirmation. År 2020 blir det dagläger på Svenska församlingshemmet under sportlovet och övernattningsläger på Pellinge, Emsalö och Houtskär under sommaren.

Mera info ger ungdomsarbetsledare Mats Fontell och pastor Claus Ståhlberg

SKRIFTSKOLANS UPPBYGGNAD
Till skriftskolan hör olika samlingar och kyrkogång under vårterminen med gruppen före sommarens lägerperiod:

Startsamling, en onsdag kl. 15.00 på Svenska församlingshemmets ungdomsvåning, Runebergsgatan 24, då vi kommer i gång och blir bekanta med varandra.

Kyrkkvällen ”Kyrkan med fem sinnen”, En tisdag eller onsdag kl. 18-20 i Domkyrkan då konfirmanderna får bekanta sig med kyrkan på ett annorlunda sätt; Ställa sig i predikstolen, provspela orgeln mm.

Kyrksöndagar. Alla grupper deltar tillsammans i högmässan 4  gånger. Dagarna inleds på Ungdomsvåningen kl 10.30 med ett givet tema för dagen. Efter samlingen går vi i grupp till kyrkan, där högmässan börjar kl 12.15. Efter högmässan, ca 13..30, avslutas samlingen.

Före sommarens lägerperiod blir det info-samling i maj för praktisk information gällande lägret.

Alla samlingar och kyrkbesök är förstås obligatoriska eftersom de är en del av skriftskolan. Ifall du inte kan komma på din egen grupps samling kan du delta i någon annan grupps motsvarande samling istället. Det är bra om du meddelar om det i förväg, speciellt då det gäller skriftskoldagen med lunch!

SKRIFTSKOLANS MÅLSÄTTNING

är att de unga skall lära sig vad det innebär att vara döpt, konfirmerad samt tillhöra en världsvid kristen kyrka. Skriftskolan utgår långt från de ungas egna frågor och vi får tillsammans växa och mogna som människor och som kristna.

ÖVRIG INFORMATION

För att bli konfirmerad bör man vara döpt. Det är helt normalt att en del konfirmander döps före, under eller efter skriftskollägret. Huvudsaken är att det sker före konfirmationen.

Lägren  hålls på Pellinge och Emsalö lägergårdar i Borgå och på Houtskär folkhögskola i Åbolands skärgård. Vid behov ordnas konfirmandundervisning för en grupp utan övernattning under sportlovet. Liksom tidigare finns det också beredskap för privat undervisning.

De familjer som befinner sig i ekonomiska svårigheter kan av Församlingsrådet anhålla om befrielse från lägeravgiften. Mer om detta i den broschyr som ges ut under hösten.

 

till början