logo

UNGDOMAR

SKRIFTSKOLA

VÄLKOMMEN TILL SKRIFTSKOLAN!

 

Konfirmationsdatumen för konfirmationerna 2018 är följande:
Dagskriftskolan: 2.4 kl 12.15
Houtskär 1 A: Lö 16.6 kl 11.00 och B) Sö 17.6 kl 12.15
Houtskär 2 A: Lö 30.6 kl 11.00 och B) Sö1.7 kl 12.15
Emsalö A:       Sö 8.7 kl 12.15 och B) Sö 8.7 kl 15.00
Pellinge 1 A:   Lö 14.7 k l11.00  och B) Sö 15.7 kl 12.15
Pellinge 2 A:   Lö 21.7 kl 11.00 och B) Sö 22.7 kl 12.15
Alla konfirmationer hålls i Borgå domkyrka.

Anmälan till 2018 års skriftskola skedde under hösten 2017. I september fick alla församlingsmedlemmar som under år 2018 fyller 15 år en infobroschyr om skriftskolan hemskickat på posten. Den finns även här:  Skriftskolan 2018

Schema över vårterminens samlingar finns här:

2018 Samlingsdatum under vårterminen

Postad info i maj 2018:

DELTAGARKORT

SKRIFTSKOLAN 2019

I september 2018 får alla församlingsmedlemmar som är födda 2004 ett informationsbrev om skriftskolan på posten. Vecka 43 (efter höstlovet) hålls informationstillfällen i skolan för åk 8. Att höra till Borgå finska församling är inte ett hinder för att delta i Domkyrkoförsamlingens skriftskola. Även ungdomar som inte hör till kyrkan är välkomna att delta. Konfirmation förutsätter dock dop och församlingstillhörighet. Den som inte är medlem i domkyrkoförsamlingen och därmed inte fått info på posten, får broschyren vid infotillfället i skolan. Broschyren laddas även upp här samt finns på ungdomsvåningen, Runebergsgatan 24.

Skriftskolan 2019 riktar sig till personer födda år 2004 eller tidigare och består av olika samlingar, läger och därefter konfirmation. År 2019 blir det dagläger på Svenska församlingshemmet under sportlovet och övernattningsläger på Pellinge, Emsalö och Houtskär under sommaren.

Mera info ger ungdomsarbetsledare Mats Fontell.

SKRIFTSKOLANS UPPBYGGNAD
Till skriftskolan hör olika samlingar och kyrkogång under vårterminen med gruppen före sommarens lägerperiod:

Startsamling, en onsdag kl. 15.00 på Svenska församlingshemmets ungdomsvåning, Runebergsgatan 24, då vi kommer i gång och blir bekanta med varandra.

Kyrkkvällen ”Kyrkan med fem sinnen”, En tisdag eller onsdag kl. 18-20 i Domkyrkan då konfirmanderna får bekanta sig med kyrkan på ett annorlunda sätt; Ställa sig i predikstolen, provspela orgeln mm.

Skriftskoldag, som börjar kl. 10.30 på församlingshemmets ungdomsvåning och avslutas kl. 16. Under dagen deltar vi högmässan i Domkyrkan kl. 12.15, Den i gruppen som så vill får delta i nattvarden. Efteråt äter vi lunch i församlingshemmet.

Kyrksöndagar. Alla grupper deltar tillsammans i högmässan tre gånger utöver den längre skriftskoldagen. Dagarna inleds på Ungdomsvåningen kl 10.30 med ett givet tema för dagen. Efter undervisningspasset går vi i grupp till kyrkan, där högmässan börjar kl 12.15. Efter högmässan, ca 13..30, avslutas samlingen.

Före sommarens lägerperiod blir det info-samling i maj för praktisk information gällande lägret.

Alla samlingar och kyrkbesök är förstås obligatoriska eftersom de är en del av skriftskolan. Ifall du inte kan komma på din egen grupps samling kan du delta i någon annan grupps motsvarande samling istället. Det är bra om du meddelar om det i förväg, speciellt då det gäller skriftskoldagen med lunch!

SKRIFTSKOLANS MÅLSÄTTNING

är att de unga skall lära sig vad det innebär att vara döpt, konfirmerad samt tillhöra en världsvid kristen kyrka. Skriftskolan utgår långt från de ungas egna frågor och vi får tillsammans växa och mogna som människor och som kristna.

ÖVRIG INFORMATION

För att bli konfirmerad bör man vara döpt. Det är helt normalt att en del konfirmander döps före, under eller efter skriftskollägret. Huvudsaken är att det sker före konfirmationen.

Lägren  hålls på Pellinge och Emsalö lägergårdar i Borgå och på Houtskär folkhögskola i Åbolands skärgård. Vid behov ordnas konfirmandundervisning för en grupp utan övernattning under sportlovet. Liksom tidigare finns det också beredskap för privat undervisning.

De familjer som befinner sig i ekonomiska svårigheter kan av Församlingsrådet anhålla om befrielse från lägeravgiften. Mer om detta i den broschyr som ges ut under hösten.

 

till början