logo

UNGDOMAR

VÄLKOMMEN TILL UV!

uv h+Âst 2013 joakim palmen 13

Borgå svenska domkyrkoförsamling lediganslår ett vikariat som UNGDOMSARBETSLEDARE för tiden 1.1-30.6.2019. Tillträde 1.1.2019 eller enligt överenskommelse.
Du jobbar som en del av vårt team med bland annat arbete i skolor, konfirmand- och hjälpledarverksamhet samt med att hålla ungdomssamlingar och läger.
Vi förutsätter att du har av biskopsmötet godkänd ungdomsledarexamen eller gedigen erfarenhet av församlingsarbete. Lön utbetalas enligt kyrkans kravgrupp 502.
Den som väljs skall förete intyg över sitt hälsotillstånd och utdrag ur straffregistret.

Närmare uppgifter ger ledaren för sektorn kristen fostran Gun Geisor tfn 050-411 1210 (21-30.11) och kyrkoherde Mats Lindgård tfn 040-594 6038 (2-7.12). Intresseanmälan senast 7.12.2018 per e-post: fornamn.efternamn@evl.fi. Intervjuer ordnas måndag 10.12.2018.

UNGDOMSVÅNINGEN
är centrum för Borgå svenska domkyrkoförsamlings ungdomsverksamhet. Ungdomsvåningen finns på Runebergsgatan 24 i centrum av Borgå, i svenska församlingshemmets andra våning. Du är välkommen att titta in då vi har öppet.

Ungdomsvåningen/ kansliet är öppet
tisdag kl. 14-16 och torsdag 14-21.30
tel. 661 1243,  förutom under skolloven. Då når du oss bäst på mobiltelefon.

ÖPPET HUS

på ungdomsvåningen tisdag – torsdag kl. 14-16. Du kan titta in t.ex. medan du väntar på bussen och spela biljard eller pingis eller bara koppla av. Under de här dagarna finns alltid en vuxen på plats, förutom under skolloven. Om du då vill tala med någon kan du ringa ungdomsledarna.

PERSONAL

Ledare för barn- och ungdomssektorn Gun Geisor
Ungdomsarbetsledare Mats Fontell
Ungdomsarbetsledare Henna Liljeström
Ungdomsprästen Freddi Wilén
Ungdomsprästen Claus Ståhlberg

Geir_Gun_4 Fontell_Mats_1  Henna Liljeström webb
Gun Geisor Mats Fontell Henna Liljeström
Ledare för barn- och
ungdomssektorn Ungdomsarbetsledare Ungdomsarbetsledare
050-411 1210 0400-803 894 0400-980 679

PROGRAMKVÄLLAR

På torsdag kvällar är dörrarna öppna för alla ungdomar som går eller redan gått i skriftskolan! Vi öppnar dörren kl. 18 och programmet börjar kl. 18.30. Kvällen består av program i någon form, andakt kl. 20, därefter kvällste och kl. 21.30 stänger vi. Programmet annonserar vi på Facebook/UV-BORGÅ

KVÄLLSMÄSSA

Kvällsmässa firar vi numera kl. 18 i Lilla kyrkan en söndag i månaden. Kvällsmässan innehåller mycket sång och musik, bön och nattvard.  Mässan räcker ungefär en timme och för musiken ansvarar bandet Evening Mess.
Höstens datum är 14.10, 11.11 och 9.12.

OBS! Följ med vår verksamhet och program på Facebook/UV-BORGÅ

till början