logo

KOM MED!

VUXNA

 För vuxen sektorn ansvarar kaplan Hanna Eisentraut-Söderström.
Är du osäker vart du skall vända dig går det bra att kontakta
Hanna tel. 0400-928 195.


Utjämningsbrunch lördag 27.10 kl. 10.30 i församlingshemmet
Ellen Eklund berättar i ord och bild om sina upplevelser från Finska Missionssällskapets resa till Nepal. Hösten 2017 drabbades Nepal av svåra översvämningar. I Chitwan-distriktet förstördes mångas hem och odlingsjorden fördes bort med floden. Många lever i rädsla för nya översvämningar. Ellen berättar om sitt besök i Chitwan samt det långsiktiga arbete hon bekantade sig med under resan, bland annat arbetet med kvinnogrupper på landsbygden. Charlotte Steffansson-Myrskog berättar mer om årets Utjämningskampanj, som i år lyfter fram vikten av psykosocialt stöd bl.a. i Nepal. Kom med och hör hur du kan vara med och arbeta för psykiskt välmående genom Utjämningen.

FÖR KVINNOR
Kom som du är, syster!
Onsdag 24.10 kl 18-21: Allsångskväll, Andliga Sångpärlor med Rebecka Stråhlman.
Torsdag  15.11 kl. 18 Lättsam orgelkväll med Reidar Tollander i domkyrkan
Måndag 10.12 kl 18-21: Skolans religionsundervisning och kyrkans konfirmandundervisning. Hur ser de ut i dag? med Maria Björkgren-Vikström.
Plats: Biskopsgården.
Mer info på Facebook.
Kontaktperson Rebecka Stråhlman 040-711 2800
Kontaktpersoner  Annette Stråhlman, epost: nexi@netti.fi  och
Anna Henning-Lindblom 040-530 5814.

FREDSCAFÉ
Träffpunkt för asylsökande / invandrare och finländare. Vi får lära känna varandra  och varandras kulturer.  En grupp frivilliga gör arabisk mat varje gång (i nedre köket).
Vi träffas i Svenska församlingshemmet) Runeberggatan 24.
Värdarna är Hanna Eisentraut-Söderström, Juhana Sihvo, Irina Lemberg, Åsa Eriksson.  Samarbete med finska församlingen.
Höstens datum: 27.9, 25.10, 22.11

BASTUKVÄLLAR FÖR MÄN
Första tisdagen i månaden mellan kl. 18-21.  Mer info på Facebook .
Kontaktperson är Kim Metso tfn 0400-102 530.

BIBELJAKTEN

Bibeljakten (Matteusevangeliet) är en bibelgrupp, som är öppen för alla som är nyfikna på och vill veta mer om Bibeln. Jakten leds av värdparet Marina Henning och Johnny Holmberg. Inledare är Erik Vikström. Bibelgruppen Jakten på Johannes evangeliet träffas torsdagar kl.18-20 i Café Ankaret (församlingshemmet, ingång från gården). Datum: 20.9, 4.10, 18.10, 1.11, 15.11, 29.11
Du kan komma med alla gånger eller då när det passar dej! Varmt välkommen med!

Övrigt:
Kvällsmässa i Lilla kyrkan friare stil läs mera under rubriken Högmässa.
Höstens datum: 9.9, 14.10, 11.11 kl. 18
Kontaktperson Rebecka Stråhlman 040-711 2800

Veckomässa i taizéstil firas första onsdagen i månaden kl. 13 i kapellet i Finska församlingshemmet, Lundag. 5, IV vån. Paus under sommaren.
Höstens datum: 3.10, 5.12

Alpha – för dig som söker
EN GRUNDKURS I KRISTEN TRO – ordnas enligt behov.
Alphakursen är en 10 veckors grundkurs i kristen tro.
För vem? För dig som söker, nyfiken, vill veta mer och söker gemenskap.
Kvällens upplägg är: Måltid: Man börjar med att äta tillsammans för att landa efter en kanske stressad dag. Middagens pris är 8 €. Föredrag: efter måltiden lyssnar man till ett föredrag med dagens tema. I små grupper diskuterar vi kvällens tema utgående från inledningen. Lyssna, diskutera, fråga och upptäck! Viktigt i en Alphakurs är gemenskap och öppenhet, här är alla frågor och funderingar välkomna, det finns inga felaktiga frågor.
Mer information ger Hanna Eisentraut-Söderström, tel. 0400-928 195 eller hanna.eisentraut-soderstrom(at)evl.fi.

 

till början