Markku Blom

chef för begravningsväsendet
Näsebackavägen 5
06100 Borgå

Krista Eloneva

Fastighets- och anskaffningsschef
Borgå kyrkliga samfällighet
Fastighetstjänster Samfällighetens ledning

Simon Lampenius

kommunikationschef
Borgå kyrkliga samfällighet
Kommunikationstjänster

Sari Mankinen

förvaltningsdirektör
Borgå kyrkliga samfällighet
Samfällighetens ledning
Lundagatan 5
06100 Borgå

Siv Nyqvist

ekonomichef
Borgå kyrkliga samfällighet
Ekonomi- och administrationstjänster Samfällighetens ledning
(019) 6611 208
Lundagatan 5
06100 Borgå

Mira Soukka

translator-kontorsassistent
Kommunikationstjänster
(019) 6611 282

Sari Varpama

chef för Borgånejdens familjerådgivningscentral
Kyrkobrinken 2
06100 Borgå

Karl-Johan Wickström

personalchef
Borgå kyrkliga samfällighet
Personaltjänster Samfällighetens ledning
Lundagatan 5
06100 Borgå