Direktioner

 

Direktionen för sjukhussjälavården har till uppgift är att svara för det andliga arbetet i social- och vårdinrättningar samt för själavården i öppenvården. 

 

Direktionen för familjerådgivningscentralen har till uppgift är att på den kristna trons grundval med hjälp av individual-, par- och familjeterapeutiska metoder hjälpa och stödja människor i deras kriser, särskilt i äktenskaps- och familjefrågor, utöva familjefostran samt ge arbetshandledning och utbilda församlingens övriga medarbetare i äktenskaps- och familjefrågor. Tjänsterna är gratis och öppna för alla.

 

Fastighets- och gravgårdsdirektionen har till uppgift är att ansvara för skötseln och underhållet av samfällighetens fastigheter, skogar och andra markområden, begravningsplats och byggnader samt till dessa hörande inventarier. 


Hannu Ahola

fastighets- och gravgårdsdirektionens ordförande

Jorma Anttila

medlem i gemensamma kyrkofullmäktige, medlem i fastighets- och gravgårdsdirektionen

Marit Björkbacka

medlem i församlingsrådet och gemensamma kyrkofullmäktige, ordförande för direktionen för familjerådgivningscentralen

Ove Blomqvist

medlem i församlingsrådet och gemensamma kyrkofullmäktige, medlem i direktionen för familjerådgivningscentralen

Torbjörn Blomqvist

vice ordförande i gemensamma kyrkofullmäktige, medlem i fastighets- och gravgårdsdirektionen

Sari Glad

medlem i gemensamma kyrkofullmäktige, medlem i direktionen för familjerådgivningen

Teijo Hautamäki

medlem i direktionen för sjukhussjälavården

Tapio Kangas-Heiska

medlem i direktionen för familjerådgivningscentralen, medlem i gemensamma kyrkofullmäktige

Hanna Karlsson

ersättare i församlingsrådet, medlem i fastighets- och gravgårdsdirektionen och i gemensamma kyrkofullmäktige

Ritva Kilpirinne

medlem i gemensamma kyrkofullmäktige, ordförande för direktionen för sjukhussjälavården

Tuula Martin

medlem i direktionen för sjukhussjälavården

Ritva Palmén

medlem i gemensamma kyrkofullmäktige, medlem i fastighets- och gravgårdsdirektionen

Eija Quinlan

medlem i direktionen för sjukhussjälavården

Päivi Saarhelo

vice ordförande för direktionen för familjerådgivningscentralen

Kirsti Sund

medlem i fastighets- och gravgårdsdirektionen

Christer Åberg

vice ordförande för direktionen för sjukhussjälavården