logo

KONTAKTUPPGIFTER

KONTAKTUPPGIFTER

 

Växel tel. (019) 66 111,  måndag-fredag kl. 8-15.45

Pastorskansliet
Öppet: måndag-fredag kl. 9-13, övriga tider enligt överenskommelse
Besöksadress: Lundagatan 5, II vån.
Eva Lund,  byråföreståndare, tel. 661 1224
Gunilla Mansner,  byråsekreterare,  tel. 661 1223
Kanslipräst kl. 9-13, tel. 661 1222
e-post: borga.domkyrkoforsamling(@)evl.fi
OBS! Då du skall sända epost till ovanstående adress bör du plocka bort parenteserna som finns runt @ för att adressen skall fungera.
personlig e-post:  fornamn.efternamn(@)evl.fi
Svenska församlingshemmets vaktmästare tel. 0400-619 309
Domkyrkan tel. 040-538-1716
Pellinge kursgård
Lägervärdars tel. 040-685 1589​

Lindgård_Mats_webb Eisentraut-Söderström_Hanna_webb Smeds_Marina_webb
Mats Lindgård Hanna Eisentraut-Söderström Marina Smeds
Domprost Kaplan Kaplan
019-661 1220 0400-928 195 0400- 914 515
040-594 6038
Wilén_Fred beskuren bild 14112014
 Reecka Stråhlman beskuren
Fred Wilén Rebecka Stråhlman
Kaplan Tjänstledig
040-702 1923
 Lindberg_Maria webb Linus Stråhlman webb  Johanna Björkhom-Kallio webb
Maria Lindberg  Linus Stråhlman  Johanna Björkholm-Kallio
Församlingspastor  Församlingspastor  T.f.församlingspastor
040-516 1783  0400-304 621  040-180 6701
 Helenelund_Mikael webb4  Söderström_Eric-Olof_1 webb 3  Tollander_Reidar_1 webb 3
Mikael Helenelund Eric-Olof Söderström Reidar Tollander
Kantor Kantor Kantor
040-584 9952 0400-933 106 040-563 2091
Åsa Eriksson 2016 webb Ulrika Lindholm-Nenenonen 1 webb Irina Lemberg 2016 webb
Åsa Eriksson Ulrika Lindholm-Nenonen Irina Lemberg
Ledande diakoniarbetare Diakoniarbetare Diakoniarbetare
040-589 0354 040-747 2232 040- 512 5082
Lindström_Sanna_webb Lindström_Gun_webb
Sanna Lindström Gun Lindström, deltid
Teologassistent Missionssekreterare
040-528 6577 040-526 7483
019-661 1236
Geisor_Gun 2014 BESKUREN Fontell_Mats_webb1  Henna Liljeström webb 2
Gun Geisor Mats Fontell Henna Liljeström
Ledare för sektorn Kristen fostran Ungdomsarbetsledare Ungdomsarbetsledare
050-411 1210 0400-803 894 0400-980 679
Michaela Lepistö 2 webb Eklöf_Kerstin_289D0543 webb  Hindsberg_Susanne_webb
Michaela Lepistö, 2.1.2017 Kerstin Eklöf  Susanne Hindsberg
T.f. ledare för familjeverksamheten Barnledare  Barnledare
 040- 767 7600 040-711 2802  040-711 2803
Strömfors_Anita webb Brenda_Serralde_1 webb
 Antila_Jenniwebb
Anita Strömfors Brenda Serralde Luna Jenni Antila, tjänstledig
Barnledare Barnledare
040-741 0290 040-711 2804
Antman_Vivan webb
 Haddas G webb  
 Vivan Antman Gunvor Haddas
 Församlingssekreterare Informationssekreterare
 019-661 1221 040-142 6868
 040-526 7481

 

till början