logo

KONTAKTUPPGIFTER

KONTAKTUPPGIFTER

Växel tel. (019) 66 111,  måndag-fredag kl. 8-15.45

Pastorskansliet
Öppet: måndag-fredag kl. 9-13, övriga tider enligt överenskommelse
OBS! Pastorskansliet är stängt fredag 21.12.2018
Besöksadress: Lundagatan 5, II vån.
Eva Lund,  byråföreståndare, tel. 661 1224
Gunilla Mansner,  byråsekreterare,  tel. 661 1223
Kanslipräst kl. 9-13, tel. 661 1222
e-post: borga.domkyrkoforsamling(@)evl.fi
OBS! ta bort parenteserna som finns runt @ för att adressen skall fungera
personlig e-post:  fornamn.efternamn(@)evl.fi
Svenska församlingshemmets vaktmästare tel. 0400-619 309
Domkyrkan tel. 040-538-1716
Pellinge kursgård
Lägervärdars tel. 040-685 1589​

Eisentraut-Söderström_Hanna_webb Smeds_Marina_webb
Mats Lindgård Hanna Eisentraut-Söderström Marina Smeds
Domprost Kaplan Kaplan
019-661 1220 0400-928 195 0400- 914 515
040-594 6038
Wilén_Fred beskuren bild 14112014  
Fred Wilén Rebecka Stråhlman Claus Ståhlberg
Kaplan, tjänstledig 1.1.2019-31.12.2021  Församlingspastor Församlingspastor
040-702 1923 040-711 2800  040-134 2255
 Helenelund_Mikael webb4  Söderström_Eric-Olof_1 webb 3  Tollander_Reidar_1 webb 3
Mikael Helenelund Eric-Olof Söderström Reidar Tollander
Kantor Kantor Kantor
040-584 9952 0400-933 106 040-563 2091
Åsa Eriksson 2016 webb Ulrika Lindholm-Nenenonen 1 webb Irina Lemberg 2016 webb
Åsa Eriksson Ulrika Lindholm-Nenonen Irina Lemberg
Ledande diakoniarbetare Diakoniarbetare Diakoniarbetare
040-589 0354 040-747 2232 040- 512 5082
Lindström_Sanna_webb
Sanna Lindström
Teologassistent/mission
040-528 6577
Geisor_Gun 2014 BESKUREN Fontell_Mats_webb1  Henna Liljeström webb 2
Gun Geisor Mats Fontell Henna Liljeström
Ledare för sektorn Kristen fostran Ungdomsarbetsledare Ungdomsarbetsledare tjänstledig 1.1-30.6.2019
050-411 1210 0400-803 894 0400-980 679
Antila_Jenniwebb
Eklöf_Kerstin_289D0543 webb  Hindsberg_Susanne_webb
Jenni Antila Kerstin Eklöf  Susanne Hindsberg
Ledare för familjeverksamheten Barnledare  Barnledare
040-767 7600 040-711 2802  040-711 2803
Strömfors_Anita webb Brenda_Serralde_1 webb
Anita Strömfors Brenda Serralde Luna
Barnledare Barnledare
040-741 0290 040-711 2804
Antman_Vivan webb
 Haddas G webb  
 Vivan Antman Gunvor Haddas
 Församlingssekreterare Informationssekreterare
 019-661 1221 040-142 6868
 040-526 7481
till början