logo

Mariagårdens orgel 40 år

Mariagårdens orgel 40 år

Söndag 13,10 kl. 18 Mariagårdens orgel 40 år, jubileumskonsert av Kaisa Sidoroff, Reidar Tollander, Minna Wesslund, Jarkko Yli-Annala

Mariagården blev färdig 1999. Från början önskade kantorerna att de skulle få en tillräckligt stor orgel som kan användas i gudstjänster till kyrksalen. Under de första åren spelade man flygel i gudstjänster och kyrkliga förrättningar. I år 2006, när man ökade verksamheten i Gammelbacka till följd av branden i domkyrkan, flyttades domkyrkans korpositiv till kyrksalen. Det konstaterades genast att instrumentet är otillräckligt för rummet och för användning i gudstjänster. Som tillfällig lösning hyrdes ett instrument med 7 stämmor från Sotkamo orgelfabrik (Sotkamon urkurakentajat). Det svenska A. Mårtenssons orgelfabrik AB byggde orgeln till Malmö år 1970. Sotkamo orgelfabrik tog hand om att flytta och installera orgeln.

I juli 2013 fick Borgå kyrkliga samfällighet ett överraskande erbjudande. En orgelentusiast från Askola, Reino Halonen, hade skaffat en orgel med 12 stämmor från Klövskog kyrka i Nurmijärvi församling och erbjöd den orgeln åt Mariagården. Kantor Jarkko Yli-Annala och fastighets- och anskaffningschef Dan Tallberg besökte Klövskog för att bekanta sig med orgeln, som konstaterades motsvara Mariagårdens behov.

Orgeln i kyrksalen i Klövskog församlingscentrum byggdes av orgelbyggeriet Urkurakentamo Veikko Virtanen år 1979. Orgelns disposition och fasad designades av Asko Rautioaho. Orgeln flyttades till den nya kyrkan i Klövskog år 2004 och tillbaka till sin ursprungliga plats år 2006 efter att den nya orgeln blivit färdig.

I augusti 2013 revs orgeln. Arbetet utfördes av en kurs, som leddes av Veikko Virtanen och Reino Halonen, vid Jämsä kristliga folkhögskola. Urkurakentamo Veikko Virtanen ansvarade för att installera orgeln i Mariagården.

I Mariagården spelades orgeln första gången i första adventsmässa 2013.

I januari 2014 stämdes orgeln om, dvs. orgelns ljud modifierades just för kyrksalen i Mariagården. Arbetet utfördes av Heikki Autio och Juha Virtanen.

till början