KAFFEANDAKTER I CAFÉ ANKARET
Vi samlas till kaffe och allsång med Urda Lindberg och Sanna Lindström på 
Runebergsg. 24. 
Detta är ett lågtröskevenemang och du kommer när det passar för dig. 
Vi samlas följande torsdagar kl. 14 datum 6.7, 13.7, 20.7, 27.7, 3.8 och 10.8. 

En kaffekopp med g-klave bakom och bakgrund i rosa.