Nyheter i församlingen

Här publiceras nyheter och ny verksamhet eller något som är aktuellt just nu.

Borgå svenska domkyrkoförsamling lediganslår en tjänst som B-kantor

23.1.2020 10.51

Bild av orgeln i Borgå domkyrka.

Borgå svenska domkyrkoförsamling lediganslår en kantorstjänst som förutsätter högre högskoleexamen, s.k. B-kantor (Kyrkans författningssamling nr 123). Tjänsten förutsätter utmärkta kunskaper i svenska och nöjaktig förmåga att förstå finska.
Erfarenhet av arbete med barn och unga räknas som merit.

Församlingen har ett rikt gudstjänstliv som det satsas på med bl.a. gudstjänstgruppsverksamhet i Domkyrkan.  Verksamheten är uppbyggd så att den beaktar nutida behov och önskemål samtidigt som den förverkligas i linje med kyrkans tradition. Förutom högmässan i Borgå domkyrka firas gudstjänster i kapellen i byarna. 

I församlingen finns förutom den lediganslagna B-kantorstjänsten också två besatta A-kantorstjänster. Till B-kantorns uppgifter hör bl.a. att ansvara för musiken vid gudstjänster och förrättningar, ledande av körer och musikgrupper, ansvar för konsertarrangemang och orgelkvarter samt skriftskolundervisning.  Konsertverksamheten i Domkyrkan sköts i samarbete med Porvoon suomalainen seurakunta. 

Församlingen har en fungerande organisation med goda möjligheter att utveckla både existerande och nya verksamhetsformer. Församlingen har drygt 12 000 medlemmar.

Lön enligt kravgrupp 601. Tillträde 1.5.2020 eller enligt överenskommelse. Prövotid 6 månader. Den som väljs skall förete intyg över sitt hälsotillstånd och utdrag ur straffregistret.

Närmare uppgifter ger kyrkoherde Mats Lindgård 040 594 6038, mats.lindgård@evl.fi eller kantor Reidar Tollander 040 563 2091 reidar.tollander@evl.fi.

 

Ansökan riktas senast 20.2.2020 kl. 15 till Församlingsrådet i Borgå svenska domkyrkoförsamling, PB 140, 06101 Borgå.

« Till nyhetslistan