YouTube-video

Delta och påverka

Under den här rubriken gömmer sig deltagande och påverkande i församlingen på olika nivåer.

Det går att delta och hjälpa till både materiellt eller tidsmässigt som frivilligarbetare. All hjälp värdesätts och tas tacksamt emot.

Det finns också olika sätt att påverka beroende på om du önskar förändring i till exempel verksamheten som vi kan åtgärda direkt, eller om ditt ärende är större och kanske kräver behandling i något av våra beslutande organ.

Via länken Påverka kommer du till en sida där vi berättar om våra beslutande organ och vem de förtroendevalda är. Protokollen och föredragningslistorna finns på en skild sida.

Via länken Kyrkpressen kommer du till KP:s digitala tidning.

Via länken Hur kan jag delta kommer du till Evl:s sida alltså Kyrkan i Finalnd, som berättar vad du kan delta i som frivillig eller genom att ge en gåva till hjälpbehövande.
Du kan delta som lekamn i våra gudstjänstgrupper.

Oberoende av på vilket sätt du vill hjälpa till eller förändra – tveka inte att ta kontakt!

Förvaltning och beslutfattare leder till Evl: s sida och redogör för beslutsfattandet i kyrkan i Finland.

Andrum för dig till bardagarna morgonandakter som sänd i Radio Vega.